Search Results

1 - 6 of 6 items :

Clear All

geograficzno-historycznych . Lublin: Wydawnictwo UMCS, pp. 125−149. Kuna J., 2017, Kartograficzna rekonstrukcja historycznego układu zabudowy na przykładzie Bychawy w 1938 roku (Cartographic reconstruction of historical settlement arrangement through example of Bychawa in 1938) . PhD thesis available online: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0208/094728-kuna-j-kartograficzna-rekonstrukcja-historycznego-ukladu-zabudowy-na-przykladziebychawy-w-1938-roku.pdf Kuna J., 2018a, Bychawa 1919–1939: kartograficzna rekonstrukcja miasta (Bychawa 1919−1939: Cartographic

Abstract

Aim. The aim of the study was to assess the subjective quality of life of patients after cataract surgery.

Material and methods. The study included 101 patients of the Non-Public Health Care Center “VISUS” in Bychawa - One Day Surgery Department after a cataract surgery. They were women and men aged 26 to 92 years. About 86% of respondents were also diagnosed with other comorbidities. For the purpose of the study, a tool was constructed based on the WHOQOL-Bref questionnaire in the Polish adaptation, correlated with the personal questionnaire.

Results. The analysis of the studies showed that over 52% of the patients after cataract surgery considered the overall assessment of their quality of life as good. Among them, 39% were satisfied with their health. The worst assessed was the psychological field, preferably social and environmental. Women rated their quality of life and health slightly better. There is a strong correlation between the decline in quality of life with age and the number of comorbidities.

Conclusions. The quality of life decreases with age. Most of the patients who have undergone cataract surgery are satisfied with the quality of life. Cataract surgery improves the quality of life of patients.

Białymstoku. 19. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biszcza na lata 2016-2020 (2016). Biszcza. 20. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa na lata 2016-2020 (2016). Bychawa. 21. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłoczew na lata 2015-2020 (2015). Lublin. 22. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krynice na lata 2016-2020 (2016). Lublin. 23. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piszczac (2016). Piszczac. 24. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Werbkowice na lata 2015-2020 (2016). Lublin. 25. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla

–435. Kowalczyk R., 2004, Rozwój sieci dróg kołowych w Królestwie Polskim w latach 1815–1918 , “Przegląd Nauk Historycznych” T. 3, nr 1, pp. 63−85. Kozieł Z., 1997, Concerning the need for development of the geomatic research method . “Geodezja i Kartografia” T. 66, nr 3, pp. 217–224. Kuna J., 2018, Bychawa 1919−1939. Kartograficzna rekonstrukcja miasta. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Kunz M., 2006, Standaryzacja danych kartograficznych i teledetekcyjnych do analizy zmian struktury krajobrazu. “ Roczniki Geomatyki” T. 4, z. 3, pp. 119–129. Myga

Voivodeship Public Health Inspection has carried out 56 inspections in 27 hospitals in the Lubelskie Voivodeship area. The inspections were carried out within the ongoing supervision schedule or as an intervention. Table 1 presents the number of inspections conducted in hospitals in individual cities. Table 1 The number of hospital inspections concerning clinical-waste management, together with their locations, in individual years. Year Number of inspections Hospitals city 2010 8 Bychawa, Radzyń Podlaski, Włodawa, Tomaszów Lubelski, Międzyrzec Podlaski, Poniatowa, Janów

materia y, t. 4 Lubelskie, cz. 6…, s. 335. W repertuarze orkiestry d tej ze Starej Wsi w powiecie Bychawa, prowadzo- nej przez niejakiego Szubertowskiego, widnia y natomiast utwory nazywane przez muzyków zamiennie: podró niakami, drogowymi, ale te majdaniakami21. Wed ug muzyków nazwy te okre la y ten sam utwór, czasami nieco odmiennie wykony- wany. Instrumentali ci z regionu tomaszowskiego tak e pos uguj si zamien- nymi okre leniami, takimi jak suwak i majdaniak. Suwak uchodzi za taniec bar- dziej „wyrabiany” w porównaniu z oberkiem, co oznacza o wyst powanie w