Search Results

1 - 10 of 395 items :

Clear All

BIBLIOGRAFIE Al-George, Sergiu. 1981. Arhaic și universal. India în conștiința culturală românească . București: Editura Eminescu. Blaga, Lucian. 1924. Filozofia stilului. [s.l.]: Cultura Națională. Blaga, Lucian. 1943. Mahatma Gandhi, așa cum l-am cunoscut , în „Saeculum”, 1, nr. 3, mai-iunie, 1943, p. 3-14, disponibil online la: http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/54231/1/BCUCLUJ_FP_451499_1943_001_003.pdf , accesat ultima dată la 20.10.2019. Blaga, Lucian. 2018. Opera poetică , prefață de George Gană, ediție îngrijită de George Gană și Dorli

Bibliografie primară Blaga, Lucian, Discobolul , în Aforisme , Editura Humanitas, București, 2008. Blaga, Lucian, Pietre pentru templul meu , în Opere , vol. 7, Editura Minerva, București, 1980. Blaga, Lucian, Gândire magică și religie , în Opere , vol. 10, Editura Minerva, București, 1986. Pasachia, Gheorghe, Buna-cuviință oglindită în proverbe și maxime din toată lumea , Editura Albatros, București, 1970. Rahmil, Monica, Ghicitori și proverbe , Editura de stat pentru literatură și artă, București, 1957. Bibliografie secundară Academia Română

OPEN ACCESS

Bibliografie Arendt, Hannah, The Human Condition , The University of Chicago Press, 1989. Arendt Hannah, Originile totalitarismului , Editura Humanitas, București, 2014. Bălu, Ion, Viața lui Lucian Blaga , Vol. III-IV, Editura Libra, București, 1999. Blaga, Dorli, Bălu, Ion, Blaga supravegheat de securitate , Editura Biblioteca Apostrof, Cluj, 1999. Blaga, Lucian, Luntrea lui Caron , Editura Humanitas, București, 2013. Blaga, Lucian, Trilogia Cunoașterii , Editura Humanitas, București, 2013. Gruia, Bazil, Blaga Inedit. Amintiri și documente , Editura Dacia

Bibliografie primară Blaga, Lucian, Opere – 10 – Trilogia valorilor , Minerva, București, 1987. Blaga, Lucian, Eonul dogmatic , Humanitas, București, 2003. Blaga, Lucian, Cunoașterea luciferică , Humanitas, București, 2003. Blaga, Lucian, Cenzura transcendentă , Humanitas, București, 2003. Blaga, Lucian, Trilogia culturii , Humanitas, București, 2018. Bibliografie critică Moraru, Cornel, Lucian Blaga – monografie , Aula, Brașov, 2004. Nistor, Eugeniu, Conceptul de spațiu mioritic în filosofia lui Lucian Blaga , Ardealul, Târgu-Mureș, 2007.

4. Bibliografie Arghezi, Tudor, Cuvinte potrivite, Antologie-Tudor Arghezi , Libris, București, 2015. Bogza, Geo, Poemul invectivă și alte poeme, pref, de Paul Cernat, Editura Jurnalul Național, București, 2010. Elias, Norbert, Procesul civilizării , Editura Polirom, Iași, 2002. Ilie, Rodica, Poetici ale avangardei în spațiul cultural romanic, Editura Transilvania, Brașov, 2008. Mincu, Marin, Avangarda literară românească, Editura Pontica, Constanța, 2006. Mincu, Marin, Lucian Blaga, Editura Pontica, Constanța, 1995. Vancu, Radu, Poezie și individuație

Bibliografie Nichifor Crainic, Sensul tradiției , în Gândirea , anul IX, nr. 1-2, 1929. Lucian Blaga, Nichifor Crainic , în Gândirea , XX, nr. 6, iunie 1941. Eugen Todoran, Lucian Blaga. Mit. Poezie. Mit poetic , Editura Grai și suflet – Cultura națională, București, 1997. Lucian Blaga, Poezii , Ed. Eminescu, Bucuresti, 1988. Ion Pop, Lucian Blaga – Universul liric , Ed. Cartea romanească, București, 1981. Lucian Blaga, Poezii , Ed. Eminescu, Bucuresti, 1988. Ion Pop, Lucian Blaga – Universul liric , Editura Cartea românească, București, 1981. Lucian

Bibliografie Bălu, Ion, Viața lui Lucian Blaga , vol. II, București, Editura Libra, 1996. Blaga- Brediceanu, Cornelia, Jurnale. 1919, 1936-1939,1939-1940,1959-1960 , București, Editura Humanitas, 2016. Blaga, Dorli, Bălu, Ion, Blaga supravegheat de Securitate , Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 1999. Blaga, Dorli, Tatăl meu, Lucian Blaga, București, Editura Humanitas, 2015. Blaga, Lucian, Corepondența (A-F) , Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989. Blaga, Lucian, Elanul insulei , Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977. Grigurcu, Gheorghe, Blaga în amurg, II , nr. 33

BIBLIOGRAFIE I. Bibliografia operei Blaga, Lucian, Opera poetică , Cuvânt înainte de Eugen Simion, Prefață de George Gană, Ediție îngrijită de George Gană și Dorli Blaga, Editura Humanitas, București, 1995. Blaga, Lucian, Elanul insulei. Aforisme și însemnări , Prefață, text stabilit și note de George Gană, ed. îngr. de Dorli Blaga și George Gană, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977. II. Volume de teorie și critică literară Bachelard, Gaston, Apa și visele. Eseu despre imaginația materiei , Traducere și tabel bibliografic de Irina Mavrodin, Editura Univers

Bibliografie Baghiu, Ştefan, „Recuperarea operei lui Lucian Blaga în anii şaizeci. O evaluare a absenţei şi a condiţiilor recuperării”, în Cultura , nr. 446 din 14 nov. 2013, text disponibil pe http://revistacultura.ro/nou/2013/11/recuperarea-operei-lui-lucian-blaga-in-anii-saizeci-o-evaluare-a-absentei-si-a-conditiilor-recuperarii/ [accesat în 23.10.2018]. Balaci, Alexandru, Traducerile literare , în ***, Lucrările Primului Congres al Scriitorilor din Republica Populară Română, 18-23 iunie 1956 , Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1956

Bibliografie I. Opera Blaga, Lucian, Trilogia culturii , ediţie îngrijită de Dumitru Ghise, Editura pentru literatură universală, Bucureşti 1969; Blaga, Lucian, Elanul Insulei. Aforisme şi însemnări , prefaţă, text stabilit şi note de George Gană, ediţie îngrijită de Dorli Blaga şi George Gană, Editura Dacia, Cluj-Napoca 1977. II. Bibliografie critică 1. Volume: Eliade, Mircea, De la Zalmoxis la Genghis – Han. Studii comparative despre religie şi folclorul Daciei şi Europei Occidentale , traducere de Maria Ivănescu, Mircea Ivănescu, Editura Humanitas