Search Results

1 - 10 of 124 items :

  • "Abies alba Mill." x
Clear All

: 63-77. Gončarenko G.G., Savickij B.P. 2000. Populacjonno-genetičeskie resurcy pichty beloj v Belarusi. Nationalnaja Akademia Nauk Belarusi. Instytut Lesa. p. 121. Górski S. 1829. O roślinach żubrom upodobanych, jako też innych w puszczy Białowiezkiey. Dziennik Wileński, 9: 207-217. Graebner P. 1918. Diepflanzengeographischen Verhaltnisse von Bialovies. Bialowies in deutscher Verwaltung,4: 219-250. Gunia S., Due J. E., Kramer W. 1972. Die Weißtanne (Abies alba Mill.) im Nordosten ihres natürlichen Verbreitungsgebietes. Forstarchiv, 43: 84-91 Gunia S., Kowalski M

References Barzdajn W. 1998. Strategia restytucji jodły pospolitej w Sudetach. Mat. seminarium naukowo-technicznego pt. "Odbudowa lasów w Sudetach", Szklarska Poręba, 1-2 października 1998. Barzdajn W. 2000. Strategia restytucji jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) w Sudetach. Sylwan , 44 (2): 63-77. Broda J. 1965. Puszcze karpackie i sudeckie. [W:] Dzieje lasów leśnictwa i drzewnictwa w Polsce. Polskie Towarzystwo Leśne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. PWRiL Warszawa. Fober H. 1983. Doświadczenie proweniencyjne nad jodłą

References Battipaglia G., Saurer M., Cherubini P., Siegwolf R., Cotrufo M. 2009. Tree rings indicate different drought resistance of a native ( Abies alba Mill.) and a nonnative ( Picea abies (L.) Karst.) species co-occurring at a dry site in Southern Italy. Forest Ecology and Management , 257: 820-828. Becker B., Giertz-Siebenlist V. 1970. Eine über 1100 jahrige mitteleuropaische Tannenchronologie. Flora , 159: 310-346. Bert D. 1992. Silver fir ( Abies alba Mill.) shows an increasing long term trend in the Jura mountains, w: Tree rings and environment (ed

References Barzdajn W. 2009. Adaptacja różnych pochodzeń jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) do warunków Sudetów. Leśne Prace Badawcze , 70 (1): 49-58. Bąk G. 2007. Wartość polskich pochodzeń jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) na powierzchni doświadczalnej w LZD Rogów. Praca magisterska. Katedra Hodowli Lasu SGGW. Fober H. 1984. Doświadczenie proweniencyjne nad jodłą pospolitą ( Abies alba Mill.) założone w 1977 roku. Arboretum Kórnickie , 28: 145-157. Gunia S. 1986. Próba oceny wartości genetycznej i hodowlanej jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) z

References Barzdajn W. 2009. Adaptacja różnych pochodzeń jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) do warunków Sudetów. Leśne Prace Badawcze 70(1): 49–58. Barzdajn W. 2010. Provenance and family variation of Silver fir ( Abies alba Mill.) in the experiment established in the Siemianice Forest Experimental Station in 1996. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology 73: 51–64. Bednarek A. 1993. Warunki fizjograficzn – klimat, w: Warunki przyrodnicze lasów doświadczalnych SGGW w Rogowie (red. R. Zielony). SGGW, Warszawa, 24

., Błuszkowska U. 2016.Variability of silver fir ( Abies alba Mill.) cones – variability of cone parameters. Leśne Prace Badawcze 77(3): 221–229. Doi 10.1515/frp-2016-0024. Aniszewska M., Gendek A., Śliwińska J. 2017.Variability of silver fir (Abies alba Mill.) cones – variability of scale surface area. Leśne Prace Badawcze 78(1): 5–13. Doi 10.1515/frp-2017-0001. Aniśko E., Witkowska O., Załęski A. 2001. Ustalenie wilgotności nasion przeznaczonych do przechowywania (wartości graniczne), szczególnie jodły, jaworu, brzozy, olszy czarnej, lipy, jesionu i innych. Sprawozdanie

References Ballian D. 2000. Intra-population and inter-population variability of some morphological and physiological characteristics of the silver fir ( Abies alba Mill.) in one part of the natural range in Bosnia and Herzegovina. Annales forestales , 24 (1), 1- 23. Ballian D., Čabaravdić A. 2005. Međupopulacijska varijabilnost nekih morfoloških svojstava obične jele ( Abies alba Mill.) iz središnje Bosne. Rad. Šumar. Inst. Jastrebarsko , 40 (1), 5- 18. Čabrajić T. 1960. Analiza šišarica i sjemena jele i smrče. Šumarstvo , 3- 4. Đikić S., Jovanćević M

R eferences Ambroży, S. 2002. Analysis of chosen environmental factors according to the problem of silver fir ( Abies alba Mill.) regeneration decline (in Polish). Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. , Ser. A , 958, 37–59. BDL. 2017. Bank Danych o Lasach. Available at www.bdl.lasy.gov.pl (access on 17 August 2014). Bernadzki, E. 2008. Jodła pospolita. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa. Bijak, S. 2013. Climate signal in the radial growth of selected coniferous species from the Forest Experimental Station in Rogów (in Polish). Leśne Prace

. Gömöry D., Longauer R., Liepelt S., Ballian D., Brus R., Kraigher H., Parpan V. I., Parpan T. V., Paule L., Stupar V. & Ziegenhagen B. 2004. Variation patterns of mitochondrial DNA of Abies alba Mill. in suture zones of postglacial migration in Europe. Acta Soc. Bot. Pol. 73: 203-206. Gostyńska-Jakuszewska M. 1972. European silver fir (Abies alba Mill.) In: K. Browicz (ed.). Atlas of species distribution of trees and shrubs in Poland, 12, pp. 5-10. Polish Scientific Publishers PWN, Warszawa-Poznań (in Polish). Górski S. 1829. O roślinach żubrom upodobanych, jako też

. Das Vorkommen einer Phytophthora-Fäule an Feinwurzeln der Weißtanne ( Abies alba Mill.). European Journal of Forest Pathology, 12:232–238. Block, J., 1997: Disposition rheinland-pfälzischer Waldbodensubstrate gegenüber Versauerung. In: Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz: Waldschäden. Boden- und Wasserversauerung durch Luftschadstoffe in Rheinland-Pfalz, Mainz, p. 16–27. Boettger, T., Haupt, M., Friedrich, M., Waterhouse, J. S., 2014: Reduced climate sensitivity of carbon, oxygen and hydrogen stable isotope ratios in tree-ring celulose of silver fir