Search Results

1 - 5 of 5 items :

  • "“Studia Pedagogiczne”" x
Clear All
“Studia Pedagogiczne”: its relationship to changing times

Abstract

For almost seven decades, “Studia Pedagogiczne” has witnessed the development and transformations of Polish pedagogy. The first issue was published in 1954. The period between 1954 and 2018 has been a time of global change, and also change in Poland, affecting all spheres of life, be it political, economic, social or cultural. The journal accompanied those transformations and documented many of them, and so it also serves as evidence of these changes. The purpose of this presented text is not to analyse the content of the journal. Instead, it is to approach the topics discussed in it, the areas tackled by the authors and the changes in the perception of the educa­tional reality in Poland from the perspective of passing time and with consideration of their variety.

Open access
The Role of Comparative Pedagogy in Evaluating Education Systems of Different Countries

M. Pçcherski (Ed.), Studia pedagogiczne (pp. 9-11). Wroclaw-Warszawa-Rraköw-Gdahsk: Wydawnictwo PAN. 9. Niemiec. J. (2011). Szczegôlne znaczenie badan porôwnawczych dla pedagogiki. In F. Szlosek (Ed.). Badanie Dojrzewanie Rozwôj (na drodze do doktoratu). Wybrane aspekty badan komparatystycznych: zalozenia metodologiczne i analizy porôwnawcze (p. 24). Warszawa-Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Teclmologii Eksploatacji - PIB. 10. Nyczkało, N. (2011). Komparatystyka w kontekscie procesôw globalizacji i procesôw integracyjnych. In F

Open access
Polish Experience of Foreign Language Teachers’ Training

http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc493en.pdf . 4. Kwiatkowska-Kowal, B. (2015). Kanon treści pedagogicznej edukacji akademickiej nauczycieli. Studia Pedagogiczne, LXI, 159-189. 5. Mielnik, S. (2018). Szumilas o standardach w kształceniu nauczycieli. Retrieved from http://www.rp.pl/artykul/15,925492-Szumilas--bardziej-praktyczne-ksztalcenienauczycieli.html . 6. Newby, D., Allan, R., Fenner, A., Jones, B., Komorowska, H., & Soghikyan, K. (Eds.). (2007). European Portfolio for Student Teachers of Languages. A reflection tool for

Open access
School culture as a common good. Is it possible? How?

References Bochno, E. (2011a). Szkolne zasoby zaufania, In: M. Dudzikowa, S. Jaskulska, R. Wawrzyniak-Beszterda, E. Bochno, I. Bochno, K. Knasiecka-Falbierska, & M. Marciniak. Kapitał spo­łeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania (pp. 123-147). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Bochno, E. (2011b). Zaufanie jako kłopotliwe zobowiązanie nauczyciela? Pytanie z autory­tetem w tle. Studia Pedagogiczne , LXIV, 187-202. Bollier, D. (2004). The Commons. Dobro wspólne dla każdego . Zielonka

Open access