Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • wind turbines x
  • Environmental Management x
  • Business Management x
Clear All
Renewable Energy Sources in the Lubusz Voivodship (Poland). The Present Conditions and Perspectives for Development

. Kazak J., van Hoof J., Szewranski S.: Challenges in the wind turbines location process in Central Europe – The use of spatial decision support systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews 76 (2017) 425-433. 18. Kuczyński T. i inni: Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii , Zielona Góra 2008. 19. Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych , Ministerstwo Środowiska, 2010. 20. Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii , pod red. G

Open access