Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • wind turbines x
  • Introductions and Overviews x
  • Environmental Management x
  • Business Management x
Clear All
Ways of Ensuring Society’s Environmental Stability

-111). Zinko, R., Kruts, T., & Lozovyi, I. (2009). Performance modelling of slowspeed wind wheel of energy unit with blades of constant profile by its radius. Computing, 8(3), 78-82. Kuzio, I., & Zinko, R. (2012). Performance modelling of windmills with blades of sail type. (pp. 100-110). Poltava. Zinko, R. (2012). Using graphs while studying performance of autonomous slow-speed wind power unit. (pp. 31-36). Khmelnytskyi. Korendii, V. (2012). Analysis of benefits and disadvantages of horizontally axial wind turbines. No. 729

Open access
Renewable Energy Sources in the Lubusz Voivodship (Poland). The Present Conditions and Perspectives for Development

. Kazak J., van Hoof J., Szewranski S.: Challenges in the wind turbines location process in Central Europe – The use of spatial decision support systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews 76 (2017) 425-433. 18. Kuczyński T. i inni: Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii , Zielona Góra 2008. 19. Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych , Ministerstwo Środowiska, 2010. 20. Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii , pod red. G

Open access