Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Environmental Management x
Clear All
Open access

Andrzej Łączak, Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska and Marta Skiba

wind Energy sector in Poland , Renewable and Sustainable Energy Reviews 38 (2014) 79-87. 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE L z dnia 5 czerwca 2009 r.). 5. Dzikuć M.: Bezpieczeństwo energetyczne miast i wsi województwa lubuskiego . Rynek Energii 104, 1 (2013) 56–61. 6. Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 roku

Open access

Maciej Żołądek, Krzysztof Sornek, Karolina Papis, Rafał Figaj and Mariusz Filipowicz

-79 7. Shahrestani M., Yao R., Essah E., Shao L., Experimental and numerical studies to assess the energy performance of naturally ventilated PV facade systems , Solar Energy, vol. 147, 2017, pp 37 -51 8. Yilmaz S., Ozcalik H. R., Aksu M., Karapinar C., Dynamic Simulation of a PV-Diesel-Battery Hybrid Plant for Off Grid Electricity Supply , Energy Procedia 75, 2015, pp 381-387 9. Adefarati T., Bansal RC., 2017, The Impact of PV-Wind_Diesel_Electric Storage Hybrid System on the Reliability of a Power System , Energy Procedia, vol. 105, 2017, pp 616

Open access

Clara Pinto and Carlos Eduardo Mady

REFERENCES 1. B. Sandnes, J. Rekstad.: A photovoltaic/thermal (PV/T) collector with a polymer absorber plate. Experimental study and analytical model . Sol. Energy, vol. 72, no. 1, pp. 63–73, 2002. 2. G. Kosmadakis et al.: Experimental testing of a low-temperature organic Rankine cycle (ORC) engine coupled with concentrating PV/thermal collectors: Laboratory and field tests , Energy, vol. 117, pp. 222–236, 2016. 3. CRESESB - Reference Center for Solar and Wind Power Energy Sérgio S. Brito.: Solar Potential - SunData , 2018. [Online