Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Industrial Chemistry, other x
Clear All
Open access

Jerzy Krawczyk and Jakub Janus

), Karlsruhe, Germany. Dziurzyński W, Kruczkowski J., Krawczyk J., Skotniczny P., Janus J., Ostrogórski P. 2013: Badania eksperymentalne rozszerzonego systemu wraz z weryfikacją metodami symulacji komputerowych, w tym z wykorzystaniem modeli 3D. Report from the stage 8 of the strategic project „Improving work safety in mines” (no. SP/K/8/159840/12), Development of a gasometric system for immediate switching off the electical power supplying machines and devices in case of a sudden inflow of methane form goaf to workings, ed. IMG-PAN. Fowler J

Open access

Abbas Aghajani Bazzazi and Mohammad Esmaeili

Mathematics with Applications 54: 1395-1402. Radulovic J., Rankovic V., 2010: Feed forward neural network and adaptive network-based fuzzy inference system in study of power lines . Expert Systems with Applications 37: 165-170. Sargolzaei J., Kianifar A., 2010: Neuro-fuzzy modeling tools for estimation of torque in Savonius rotor wind turbine . Advances in Engineering Software 41: 619-626. Singh T.N., Kanchan R., Verma A.K., Saigal K., 2005: A comparative study of ANN and neuro-fuzzy for the prediction of dynamic constant

Open access

Paweł Frączek

References BP, 2012. BP Statistical Review of World Energy. June. CEPOS, 2009. Wind Energy - The Case of Denmark, Copenhagen. Przywołane z http://www.cepos.dk/fileadmin/user_upload/Arkiv/PDF/Wind_energy_-_the_case_of_Denmark.pdf Czarny R.M., 2009. Państwa regionu nordyckiego wobec problemu bezpieczeństwa energetycznego. [W:] Cziomer E., Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego, Kraków. DEA, 2012a. Energy policy in Denmark