Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

Clear All
Open access

Małgorzata Pisarska-Jamroży

, Geografia 35, 111 pp. Antczak-Górka, B., 2005. Głazy rzeźbione przez wiatr jako wskaźniki różnowiekowych stref peryglacjalnych ostatniego zlodowacenia w Polsce Zachodniej [Wind-polished stones as indicators of last-glaciation periglacial zones of various ages in western Poland]. AMU Press, Poznań, 209 pp. Ashley, G.M., 1975. Rhythmic sedimentation in glacial Lake Hitchcock, Massachusetts Connecticut. [In:] A.V. Jopling, B.V. McDonald (Eds): Glaciofluvial and Glaciolacustrine Sedimentation. Society of Economic Paleontologists and