Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Materials for Energy x
Clear All
Open access

Leszek Romański, Jerzy Bieniek, Przemysław Bukowski and Przemysław Kobel

poziomów hałasu w środowisku. Dz.U. Nr.120.2007. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Hepburn, H., Edworthy, J. (2005). Observations from Castle River Wind Farm. Canadian Wind Energy Conference . Toronto. ISO 7196:1995. Acoustics- Frecuency- weighting charakterystic for infrasound measurements. Jakobsen, J. (2005). Infrasound Emission from Wind Turbines. Journal of low frequency noise, vibration and active control, 24 (3), 45-55. Kaczmarska, A., Augustyńska, D. (2007). Hałas

Open access

Aleksandr Viktorovich Klochkov, Vladimir Vladimirovich Gusarov, Maciej Kuboń and Jan Radosław Kamiński

хозяйствах Беларуси. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. № 1, 105-110. Knapik, A. (1994). The of vibrations in model diagnosis research of the separator drum. W: Rozwój teorii i technologii w technicznej modernizacji rolnictwa. III Ogólnopolska i II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie 22-23 września 1994, s. 25-28. Letoszniew, M. (1953). Maszyny rolnicze . Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa. Липкович, Э. И. (2004). Обоснование эффективности производства зерна в

Open access

Magdalena Kachel, Arkadiusz Matwijczuk, Artur Przywara, Artur Kraszkiewicz and Milan Koszel

, Evaluation of pumpkin seed (Cucurbita pepo, Kakai 35) as a new source of protein. Acta Alimentaria-an International Journal of Food Science, 22 , 3-14. Mehrotra, R. (2006). Infrared Spectroscopy, Gas Chromatography/Infrared in Food Analysis. John Wiley & Sons, Ltd, 2000. Murkovic, M. Pfannhauser, W. (2000). Stability of pumpkin seed oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 102 , 607-611. Nunes Cleiton, A. (2014). Vibrational spectroscopy and chemometrics to assess authenticity, adulteration and intrinsic quality parameters of edible oils