Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • Hygiene and Environmental Medicine x
Clear All
Open access

Marcin Kluczyk

References 1. Białek P., Bielawski P., Vibration signals of reciprocating compressor valves, Journal of Polish CIMAC, vol. 8, no. 1, 2013, ISSN 1231-3998; 2. European Forum Reciprocating Compressors (EFRC), Guidelines for Vibrations in Reciprocating Compressor Systems, Third Edition May 2012; 3. ISO 10816-6: Mechanical vibration-Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts- Part 6: Reciprocating machines with power ratings above 100 kW. First edition 1995-12-15; 4. Górski

Open access

Michał Żychliński, Piotr Siermontowski and Romuald Olszański

rodzinnego. in: Medycyna Rodzinna Latkowski B, Lukas W, Warszawa 2009 [Disease in otolaryngology in general practice]; 7. Informacje ogólne, Centralny Ośrodek Ochrony Pracy- Państwowy Ośrodek Badawczy http://archiwum.ciop.pl/1351.html; 8. Stasiów B. Problemy diagnostyczne postaci kostno-stawowej zespołu wibracyjnego, Medycyna Pracy, Łódź 2001;52; 2; 139-144. [Diagnostic problems as osteo-articular aspect of vibration syndrome]; 9. Grausz T. Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy Państwowa Inspekcja Pracy, Główny

Open access

Dušanka Janežič

References Paul SM, Mytelka DS, Dunwiddie CT, Persinger CC, Munos BH, Lindborg SR, et al. How to improve R&D productivity: the pharmaceutical industry's grand challenge. Nature Reviews Drug Discovery 2010; 9: 203-14. Janežič D, Praprotnik M, Merzel F. Molecular dynamics integration and molecular vibrational theory. I, New symplectic integrators. J Chem Phys 2005; 122: 174101. Praprotnik M, Janežič D. Molecular dynamics integration and molecular vibrational theory. II, Simulation of

Open access

Maria R. Grodner, Małgorzata Lewandowska and Janusz Domaniecki

Streszczenie

Wstęp. Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiemiego jest uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego. Podczas uszkodzenia tego układu oprócz zaburzeń mchowych (oraz we- getatywnych). występują również zaburzenia czuciowe. Do tej poiy głównie zajmowano się badaniem i leczeniem zaburzeń mchowych w obrębie kończyny górnej. Zaburzenia czucia zostały zepchnięte na drugi plan ze względu na ich teoretycznie mniejsze znaczenie. Zaburzeń czucia nie widać, lecz są one niezmiernie ważne dla funkcji. Dużo pacjentów z ousr ma objawy tzw. zespołu zaniedbywania jednostronnego między innymi ze względu na znikome czucie lub jego brak w obrębie uszkodzonej kończyny górnej.

Celem pracy było zbadanie zaburzeń czucia w obszarze unerwianym przez nem pośrodko- wy u dzieci i młodzieży z okołoporodowym uszkodzeniem splom ramiemiego oraz analiza tych zaburzeń w stosunku do typu uszkodzenia, funkcjonalności ręki i przebytych operacji rekonstrukcji nemów.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 32 pacjentów z okołoporodowym uszkodze- niem splom ramiemiego, usprawnianych w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanow’ie Leśnym i Ośrodku Rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży „STOCER” w Konstancinie, w przedziale wiekowym od 6 do 17 roku życia. Badanych podzielono na dwie grupy operowanych i nie operowanych. W obu grupach przeprowadzono badania pięciu rodzajów czucia: wibracji, ułożenia, dotyku, bólu oraz temperamry. na dłoniowej stronie palca II ręki zdrowej, a na- stępnie na ręce po stronie uszkodzenia. Do analizy kwalifikowano wyłącznie pacjentów' bez zaburzeń czucia po stronie zdrowej, ze względu na możliwość wykluczenia zaburzeń czucia wynikających z innych przyczyn niż ousr.

Wyniki. Częściej występuje zaburzenie czucia bólu oraz czucia temperamry (z przewagą zaburzeń czucia bólu). Ponadto obserwuje się niniejszy stopień zaburzeń czucia bólu i temperatury przy większej funkcjonalności uszkodzonej kończyny górnej. U pacjentów operowanych w obrębie układu nerwowego występuje dużo większy stopień zaburzenia czucia temperamry niż u pacjentów nie operowanych lub operowanych poza układem nerwowym (przeszczep mięśni). W usprawnianiu powinno się uwzględniać stymulacje różnego rodzaju czucia w obrębie uszkodzonej kończyny.

Open access

Jolanta Zwolińska, Mariusz Drużbicki, Lidia Perenc and Andrzej Kwolek

Murphy M, et.al. Early prediction of long - term upper limb spasticity after stroke. Neurology 2015;85(10):873-80. 12. Casale R, Damiani C, Maestri R, Fundaro C, Chimento P, Foti C. Localized 100 Hz vibration improves function and reduces upper limb spasticity: a double - blind controlled study. Eur J Phys Rehab Med 2014;50(5):495-504. 13. Veverka T, Hluštík P, Hok P, Otruba P, Zapletalova J, Tüdös Z, et.al. Sensorimotor modulation by botulinum toxin A in post -stroke arm spasticity: Passive hand movement. J Neurol Sci 2016

Open access

Ida Wiszomirska, Katarzyna Kaczmarczyk, Agnieszka Zdrodowska, Michalina Błażkiewicz, Lidia Ilnicka and Tomasz Marciniak

. Melzer I, Benjuya N, Kapłański J. Effect of physical training on postural control of elderly. Harefuah 2005; 144(12):839-44. 22. Kaeding TS. Sarcopenia and whole body vibration training. Gerontol Geriatr 2009; 42 (2): 88-92. 23. Turbanski S, Schmidtbleicher D. [Postural control depends on testing situation]. Sportverletzung Sportschaden: Organ Der Gesellschaft Für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin 2010;24(3):123-8. 24. Davlin-Pater C. The Effects of Visual Information and Perceptual Style on Static and Dynamic

Open access

Andrzej Kwolek, Justyna Podgórska and Justyna Rykała

, Peers K, Van Asch P, Feys P. Effects of 3 weeks’ whole body vibration training on muscle strength and functional mobility in hospitalized persons with multiple sclerosis. Mult Scler 2012; 18(4): 498- 505. 24. Miller E. Skuteczność rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym. Pol Merk Lek 2009;26:153, 205. 25. Piatkowski J, Kern S, Ziemssen T. Effect of BEMER magnetic field therapy on the level of fatigue in patients with multiple sclerosis: A randomized, double -blind controlled trial. J Altern Complement Med 2009;15:507- 511

Open access

Vilma Urbančič Rovan and Jože Rovan

). Diabetic neuropathy can involve sensory, motor and autonomic nerves. The most prevalent form is distal symmetric sensory neuropathy ( 8 , 9 , 10 ), which affects vibration, light touch, pain, temperature and proprioceptive sensation. Motor neuropathy leads to muscle atrophy, foot deformity (claw-hammer toes), altered biomechanics of walking, and redistribution of foot pressures during standing and walking. Abundant callus formation on pressure points, together with thinning of the submetatarsal head fat pads, additionally increases the magnitude of plantar pressure