Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Bionanotechnology x
Clear All
Open access

Marcin Kluczyk

References 1. Białek P., Bielawski P., Vibration signals of reciprocating compressor valves, Journal of Polish CIMAC, vol. 8, no. 1, 2013, ISSN 1231-3998; 2. European Forum Reciprocating Compressors (EFRC), Guidelines for Vibrations in Reciprocating Compressor Systems, Third Edition May 2012; 3. ISO 10816-6: Mechanical vibration-Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts- Part 6: Reciprocating machines with power ratings above 100 kW. First edition 1995-12-15; 4. Górski

Open access

Michał Żychliński, Piotr Siermontowski and Romuald Olszański

rodzinnego. in: Medycyna Rodzinna Latkowski B, Lukas W, Warszawa 2009 [Disease in otolaryngology in general practice]; 7. Informacje ogólne, Centralny Ośrodek Ochrony Pracy- Państwowy Ośrodek Badawczy http://archiwum.ciop.pl/1351.html; 8. Stasiów B. Problemy diagnostyczne postaci kostno-stawowej zespołu wibracyjnego, Medycyna Pracy, Łódź 2001;52; 2; 139-144. [Diagnostic problems as osteo-articular aspect of vibration syndrome]; 9. Grausz T. Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy Państwowa Inspekcja Pracy, Główny