Search Results

You are looking at 1 - 10 of 44 items for :

  • Fundamentals of Electrical Engineering x
Clear All
Open access

Krzysztof Stypuła

R eferences 1. K. S typuła , Drgania mechaniczne wywołane eksploatacją metra płytkiego i ich wpływ na budynki (Mechanical vibrations caused by shallow underground operation and their influence on buildings ), Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, seria inżynieria lądowa nr 72, Kraków (2001). [in Polish] 2. R. C iesielski and K. S typuła , „Influence of shape change of carriage wheels in consequence of exploitation wear on the level of building vibration caused by shallow underground train passages – case history”, Proc. Conference Structural

Open access

Marcin Kluczyk and Andrzej Grządziela

References [1] Asmussen I., Menzel W., Mumm H., Ship Vibration, Germanischer Lloyd - GL Technology, Hamburg 2001. [2] Charchalis A., Diagnostics of vessel power plants, ‘Journal of KONES’, 2011, Vol. 18, No. 2, pp. 41-48. [3] Charchalis A., Diagnozowanie okrętowych siłowni spalinowych, [in:] Inżynieria diagnostyki technicznej, ed. B. Żółtowski, C. Cempel, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Part III, Radom 2004 [Diagnosis of marine power plants, [in:] Engineering Technical Diagnostics - available in Polish

Open access

S. Pradelok

cross-bar crack of latticed girders railway bridge [in Polish], Conference on Structural Failures „Awarie”, Szczecin-Miedzyzdroje, 543-550, 1999. 8. S. Pradelok, J. Weseli, The influence of higher modes vibrations on local cracks in node of lattice girders bridges [in Polish]. Conference on Structural Failures „Awarie”, Szczecin-Miedzyzdroje, 581-588, 2003. 9. S. Pradelok, The influence of higher modes vibrations on local cracks in node of lattice girders bridges [in Polish]. PhD Thesis, Faculty of Civil Engineering, Silesian University

Open access

M. Miśkiewicz, Ł. Pyrzowski, M. Rucka, K. Wilde and J. Chróscielewski

References 1. K. Gnyp, „Wpływ przejeżdżających pociągow w sąsiedztwie projektowanego obiektu na obiekt oraz na przebywających w nim ludzi i urządzenia techniczne”, Budownictwo i Architektura 13(1): 29-40, 2014. 2. J. Kawecki, K. Stypuła, „Zapewnienie komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach narażonych na oddziaływania komunikacyjne”, Politechnika Krakowska, Krakow, 2013. 3. J. Vega, A. Fraile, E .Alarcon, L.Hermanns. “Dynamic response of underpasses for high-speed train lines” Journal of Sound and Vibration 331

Open access

A. Zbiciak, M. Ataman and W. Szcześniak

. Szcześniak, „Drgania płyty warstwowej na podłożu Winklera obciążonej ruchomym oscylatorem”, Księga Konferencyjna 12-go Seminarium Polsko-Ukraińskiego, OWPW, Warszawa 2004, str. 17-26. 6. M. Ataman, W. Szcześniak, „Vibrations of a non-homogenous Timoshenko beam on a two-parameter foundation subject to a moving load”, Vibration Problems ICOVP 2011. The 10th International Conference on Vibration Problems, Proceedings, Prague 2011, pp.149-154. 7. M. Ataman, W. Szcześniak, „Dynamic Stability of an Infinite Non-Homogenous Euler’s Beam Resting on a Three

Open access

Y. Song and X. Chai

References 1. S. Komatsu, H. Nakai, “Study on free vibration of curved bridge”, Transaction of the Japanese Society of Civil Engineers 136: 35-50, 1966.d 2. S. Komatsu, H. Nakai, “Fundamental study on force vibration of curved bridge”, Transaction of the Japanese Society of Civil Engineers 2(1), 1970. 3. C.H. Yoo, J.P. Fehrenbach, “Natural frequency of curved girder”, ASCE Journal of the Engineering Mechanics Division 107: 337-354, 1981. 4. C.H. Kou, S.E. Bentley, J.H. Huang, and D.A. Firmage

Open access

P. Obara

R eferences 1. Bołotin, W.W.: Dynamic Stability of Elastic Systems, Moskwa, 1956. (in Russian). 2. Timoshenko, S.P., Gere, J.M.: Theory of elastic stability, McGraw–Hill, New York, 1961. 3. Wolmir, A.C.: Stability of Elastic Systems, Moskwa, 1963. (in Russian). 4. Timoshenko, S.P.: On the correction for shear of the differential equation for transverse vibrations of prismatic bars, Philosophical Magazine, Vol. 41, 744–746, 1921. 5. Timoshenko, S.P.: On the transverse vibrations of bars of uniform cross– section, Philosophical

Open access

G. Abdollahzadeh and M. Ahmadi

R eferences 1. M. I. Qaisi, Application of the harmonic balance principle to the nonlinear free vibration of beams, Appl. Acoust . 40 (1993) 141–51. 2. Q. Guo, H. Zhong, Nonlinear vibration analysis of beams by a spline-based differential quadrature method. J. Sound. Vib . 269 (2004) 413–20. 3. W. C. Xie, H. P. Lee, S. P. Lin, Normal modes of a nonlinear clamped–clamped beam. J. Sound. Vib . 250(2) (2002) 339–49. 4. A. H. Nayfeh, S. A. Nayfeh, Nonlinear normal modes of a continuous system with quadratic nonlinearities. J. Vib. Acoust

Open access

H.B. Wen, T. Zeng and G.Z. Hu

References 1. Y.A. Dugush, M. Eisenberger, “Vibrations of Non-Uniform Continuous Beams Under Moving Loads”, Journal of Sound and Vibration, 254(5): 911-926, 2002. 2. J. Li, “A accurate method for the free vibration of multi-span continuous beam”, Mechanics in Engineering, 2: 27-29, 1992. 3. C. H. He, L.Q. Liao, “The vibration of multi-span continuous beam”, Journal of Chongqing Institute of Technology Management, 9(4): 68-76, 1995. 4. S.Z. Yang, Y.J. Yang, G.J. Yang, “Eigenfrequencies

Open access

K. Gromysz

-220. 11. M. Jarosińska, Damage detection in steel - concrete composite beams using modal analysis. Research and Analyses of the Selected problems of Construction. Silesian University of Technology Editions, p. 555-563, 2011. 12. W.J. Palm, Mechanical vibration, John Wiley & Sons, Inc 2006. 13. D.J. Inman, Engineering vibration, Pearson, 2008. 14. Z. Osiński, Dumping of mechanical vibrations [in Polish], PWN 1979. 15. Z. Osiński, Vibration dumping [in Polish], PWN 1997. 16. W. Derski, S