Search Results

You are looking at 1 - 10 of 202 items for :

  • Electrical Engineering x
Clear All
Open access

Krzysztof Stypuła

R eferences 1. K. S typuła , Drgania mechaniczne wywołane eksploatacją metra płytkiego i ich wpływ na budynki (Mechanical vibrations caused by shallow underground operation and their influence on buildings ), Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, seria inżynieria lądowa nr 72, Kraków (2001). [in Polish] 2. R. C iesielski and K. S typuła , „Influence of shape change of carriage wheels in consequence of exploitation wear on the level of building vibration caused by shallow underground train passages – case history”, Proc. Conference Structural

Open access

Marcin Kluczyk and Andrzej Grządziela

References [1] Asmussen I., Menzel W., Mumm H., Ship Vibration, Germanischer Lloyd - GL Technology, Hamburg 2001. [2] Charchalis A., Diagnostics of vessel power plants, ‘Journal of KONES’, 2011, Vol. 18, No. 2, pp. 41-48. [3] Charchalis A., Diagnozowanie okrętowych siłowni spalinowych, [in:] Inżynieria diagnostyki technicznej, ed. B. Żółtowski, C. Cempel, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Part III, Radom 2004 [Diagnosis of marine power plants, [in:] Engineering Technical Diagnostics - available in Polish

Open access

Zdzisław Gosiewski and Andrzej Koszewnik

. J. of Mathematics Sciences , 1 (1), (2007). Y. Shaoze and L. Zhan: Optimal placement of active members for truss structure using genetic algorithm. ICIC, Part II, LNCS 3645 , (2005), 386-395. A. Preumont: Vibration control of active structures, An introduction. Kluwer Academic Publishers, 2001. B. Xu and J. S. Jiang: Integreted optimization of structure and control for piezoelectric intelligent trusses with uncertain placement of actuators and sensors. Computational Mechanics , 33

Open access

Dariusz Korzeniewski and Natalia Znojkiewicz

References [1] Grzelak K., Kowalczyk S.: Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń. WSiP Warszawa 2014. [2] Totis G., Sortino M.: Robust Analysis of Stability in Internal Turning. Procedia Engineering 69 (2014) 1306 - 1315. [3] Miguelez M.H., Rubio L., Loya J.A., Fernandez-Saez J.: Improvement of chatter stability in boring operations with passive vibration absorbers. International Journal of Mechanical Sciences 52 (2010) 1376-1384. [4] Venkata Rao K., Murthy B.S.N., Mohan

Open access

Everaldo de Barros, Carlos d’Andrade Souto and Mauro Hugo Mathias

References [1] Nayfeh, A.H., Mook, D.T. (1979). Nonlinear Oscillations . New York: Wiley. [2] Moon, F.C. (1987). Chaotic Vibrations . New York: Wiley. [3] Nayfeh, A.H. (2000). Nonlinear Interactions : Analytical, Computational, and Experimental Methods. New York: Wiley. [4] Rand, R.H. (2003). Lectures Notes on Nonlinear Vibrations . Dept. Theoretical & Applied Mechanics, Cornell University, Ithaca, New York. [5] Nayfeh, A.H., Pai, A.F. (2004). Linear and Nonlinear Structural Mechanics . New York: Wiley. [6] Lacarbonara

Open access

Radim Sifta, Petr Munster, Petr Sysel, Tomas Horvath, Vit Novotny, Ondrej Krajsa and Miloslav Filka

long perimeters. In Proceedings of the SPIE, Sensors, and Command, Control, Communications, and Intelligence (C3I) Technologies for Homeland Security and Homeland Defense IV, 5778, 692‒703. [4] Yuelan, L., Tao, Z., Liang, C., Xiaoyi, B. (2010). Distributed Vibration Sensor Based on Coherent Detection of Phase-OTDR. Journal of lightwave Technology, 28(22), 3243‒3249, doi: 10.1109/JLT.2010.2078798. [5] Hanacek, F., Latal, J., Siska, P., Vasinek, V., Koudelka, P., Skapa, J., Hurta, J. (2010). Fiber optic sensor for high temperatures

Open access

S. Pradelok

cross-bar crack of latticed girders railway bridge [in Polish], Conference on Structural Failures „Awarie”, Szczecin-Miedzyzdroje, 543-550, 1999. 8. S. Pradelok, J. Weseli, The influence of higher modes vibrations on local cracks in node of lattice girders bridges [in Polish]. Conference on Structural Failures „Awarie”, Szczecin-Miedzyzdroje, 581-588, 2003. 9. S. Pradelok, The influence of higher modes vibrations on local cracks in node of lattice girders bridges [in Polish]. PhD Thesis, Faculty of Civil Engineering, Silesian University

Open access

M. Miśkiewicz, Ł. Pyrzowski, M. Rucka, K. Wilde and J. Chróscielewski

References 1. K. Gnyp, „Wpływ przejeżdżających pociągow w sąsiedztwie projektowanego obiektu na obiekt oraz na przebywających w nim ludzi i urządzenia techniczne”, Budownictwo i Architektura 13(1): 29-40, 2014. 2. J. Kawecki, K. Stypuła, „Zapewnienie komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach narażonych na oddziaływania komunikacyjne”, Politechnika Krakowska, Krakow, 2013. 3. J. Vega, A. Fraile, E .Alarcon, L.Hermanns. “Dynamic response of underpasses for high-speed train lines” Journal of Sound and Vibration 331

Open access

G. Stein, R. Chmúrny and V. Rosík

References European Commission. (2002). Directive 2002/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration). Official Journal of the European Communities , L 177, 13-19. European Committee for Standardisation. (2007). Mechanical Vibration - Measurement and Calculation of Occupational Exposure to Whole-Body Vibration with Reference to Health - Practical

Open access

A. Zbiciak, M. Ataman and W. Szcześniak

. Szcześniak, „Drgania płyty warstwowej na podłożu Winklera obciążonej ruchomym oscylatorem”, Księga Konferencyjna 12-go Seminarium Polsko-Ukraińskiego, OWPW, Warszawa 2004, str. 17-26. 6. M. Ataman, W. Szcześniak, „Vibrations of a non-homogenous Timoshenko beam on a two-parameter foundation subject to a moving load”, Vibration Problems ICOVP 2011. The 10th International Conference on Vibration Problems, Proceedings, Prague 2011, pp.149-154. 7. M. Ataman, W. Szcześniak, „Dynamic Stability of an Infinite Non-Homogenous Euler’s Beam Resting on a Three