Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Western Europe x
Clear All
General Remarks on Polish Bankruptcy Law

:] Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, A. Adamska, E. Mączyńska (eds.), Warszawa 2012, p. 401-415 [Submitting an application for bankruptcy as a tool in the struggle for controlling the public company, [in:] Bankruptcy and repair companies.[Selected issues]. Feliga P., Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości, Warszawa 2013 [The legal position of the trustee in the bankruptcy]. Flaga-Gieruszyńska K., Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2012 [Bankruptcy and Reorganization Law

Open access