Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Production Technology x
Clear All
Open access

Kamil Anasiewicz and Maciej Włodarczyk

References Burek, J. and Płodzień, M. (2012). Wysokowydajna obróbka części ze stopów aluminium o złożonych kształtach. Mechanik, No 7, pp. 542-549. Choy, H.S. and Chan, K.W. (2002). Machining tactics for interior corners of pockets. IJAMT, Volume 20(10), pp. 741-748 Jemielniak, K. (2004). Obróbka skrawaniem. Warsaw: Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Kłonica, M., Kuczmaszewski, J., Matuszak, J., Pałka, T., Pieśko, P., Rusinek, R., Włodarczyk, M., Zagórski, I. and Zaleski, K. (2015