Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Media Studies x
Clear All
Open access

Sławomir Gawroński and Roland Jakubowski

komunikowanie marketingowe, [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju,PWN, Warszawa 2006. TWORZYDŁO D., Public relations. Praktycznie, Newsline, Rzeszów 2017. WILCOX D., AULT P., AGEE W., Public Relations. Strategies and Tactics, New York 1998. WOJCIK K., Public relations, wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2009. ZERFASS A., Was ist exzellente PR? Ergebnisse des weltweit größten Forschungsprogramms, “PR Forum”, Nr 3/1996.