Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • sustainability x
Clear All
Open access

Magdalena Redo

. Making the global economy work for all, Washington 2007. International Monetary Fund, Annual Report 2014. From Stabilization to Sustainable Growth, October 2014. International Monetary Fund, Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (BPM6), Washington 2009. Najwyższa Izba Kontroli, Zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi. Informacja o wynikach kontroli, 10 marca 2014 r., Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF. [The Supreme Audit Office, Managing of national foreign exchange

Open access

Magdalena Redo

pomiędzy tempem wzrostu gospodarczego a wielkością dochodów i wydatków publicznych (w relacji do PKB) w latach 2001–2015 w 11 państwach Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej, „Finanse”, Nr 1(10) 2017. Redo M., Sustaining government budget deficits as a cause for the cost of public debt service increase in Western European countries in the 1995–2015 period , „Torun International Studies”, No. 1 (9), 2016, pp. 57–65, December, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2016.005 . Wheeler G., Sound Practice in Government Debt Management , The

Open access

Ilona Przybojewska

Energy Law , Oxford 2012. Manteuffel W., Znaczenie pakietu klimatyczno-energetycznego dla rozwoju technologii w energetyce [in:] G. Wojtkowska-Łodej (ed.), Zmiany europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej – konsekwencje dla polskiej gospodarki , Warszawa 2009. Michalski D., Rynek emisji instrumentem walki ze zmianami klimatu , Wspólnoty Europejskie, 3/2008. Pring G., Haas A.S., Drinkwine B.T., The Impact of Energy on Health, Environment, and Sustainable Development: The TANSTAAFL Problem [in:] D.N. Zillman, C. Redgwell, Y.O. Omorogbe, L