Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • sustainability x
  • Construction x
Clear All
Open access

Márton Karoliny and László Gáspár

Company (2012) „Information tables based on National Highway Data Bank” 2000. Magyar Közút Nonprofit Zrt (2013) „A „Fenntartható utak” projekt, Technológiai tervezési albizottság zárójelentése” kézirat (Hungarian Road Non-profit Share Company (2013): „Project „Sustainable roads”, final report of sub-committee Technological Design” manuscript). Megnyitó előadás (2011) „Közúti üzemeltetési és fenntartási napok” Sopron. (Introductory presentation. „Road Operation and Maintenance Days”, Sopron). Nemesdy E. (1992) „Az új magyar típus