Search Results

1 - 10 of 50 items :

  • structural steel x
Clear All
Problems of Collisions Between Adjacent Steel Structures under Earthquake Excitation / Problemy Zderzeń Pomiędzy Sąsiadującymi Konstrukcjami Stalowymi Poddanymi Obciążeniom Sejsmicznym

References 1. Anagnostopoulos S.A.: Pounding of buildings in series during earthquakes, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 16 (1988) 443-456. 2. Anagnostopoulos S.A., Spiliopoulus K.V.: An investigation of earthquake induced pounding between adjacent building, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 21 (1992) 289-302. 3. Chau K.T., Wei X.X., Guo X., Shen C.Y.: Experimental and theoretical simulations of seismic poundings between two adjacent structures, Earthquake Engineering and Structural

Open access
Assessing The Stregth And Weldability Of Historic Structural Steel

REFERENCES 1. Blicharski M.: Inżynieria materiałowa. Stal. Wydanie II zmienione i rozszerzone , Warszawa, WNT 2012. 2. Butnicki S.: Spawalnosć i kruchość stali , Warszawa, WNTechniczne 1991. 3. Czapliński K.: Dawne wyroby ze stopów żelaza , Wrocław, DWE 2009. 4. Dudkiewicz J., Gosowski B.: Generalizations of relations between strength and hardness of steel in structural elements under longitudinal load , Archives of Civil Engineering, (2004), 50, 1, 45-67. 5. Gosowski B., Kubica E.: Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych

Open access
Steel Lattice Tower Under Ultimate Load – Chosen Joint Analysis

.: Benchmark cases for advanced design of structural steel connections , Praha, Ĉeska Technika ĈVUT 2016.

Open access
Structural Aspects of Railway Truss Bridges Affecting Transverse Shear Forces in Steel-Concrete Composite Decks

References 1. Furtak K., Mosty zespolone , PWN, Warszawa 1999 2. Hou W., Ye M., Design methods of headed studs for composite decks of through steel bridges in high-speed railway , J. Cent. South Univ. Technol., 18 (2011) 946-952 3. Karlikowski J., Madaj A., Wołowicki W., Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe , WKŁ, Warszawa 2007. 4. Siekierski W., Analiza numeryczna sił rozwarstwiających w pomoście zespolonym przśsła kratowego , Inżynieria i Budownictwo, 12 (2011) 674-676. 5. Siekierski W., Kolejowe przśsła kratownicowe z pasem

Open access
Experimental Analysis of Stiffness of the Riveted Steel Railway Bridge Deck Members’ Joints

References [1] VIČAN, J. - GOCÁL, J. - JOŠT, J.: Fatigue resistance of typical fatigue prone riveted steel railway bridge structural detail. Communications - Scientific letters of University of Zilina, Vol. 13, No. 3/2011, University of Zilina, EDIS. [2] VIČAN, J. - JOŠT, J. - GOCÁL, J.: Determination of Fatigue Category and Numerical Analysis of the Stringer to Crossbeam Connection of Riveted Steel Railway Bridges. 23rd Czech and Slovak International Conference „Steel structures and bridges 2012“, Podbanské, Slovakia, 26

Open access
Dynamic Numerical Analysis of Steel Footbridge

References [1] BARCIK, W. - BILISZCZUK, J. - MACHELSKI, C.: Projektowanie stalowych kładek dla pieszych Design of steel footbridges, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Katowice 2007, ISBN: 9788371251597 (In Polish). [2] PAŃTAK, M.: Analizy dynamiczne w projektowaniu kładek dla pieszych, Dynamic analysis in the design of footbridges, Przegląd budowlany 6/2016, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, pp. 78-82 (In Polish). [3] VIČAN, J. - GOCAL, J. - ODROBINAK, J. - MORAVCIK, M. - KOTEŠ, P.: Determination of Railway Bridges Loading

Open access
Seismic Isolation of Bridges Using the Principle of Electromagnetic Attraction and Repulsion

: „ Simulation of Artificial arthquakes ”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Vol. 2, Issue 3, pages 249-267, 1973 [6]. R.W. McCune, C. G. ARMSTRONG, D.J. ROBINSON: „ Mixed Dimensional Coupling in Finite Element Models ”, Int. Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol 49 pp. 725-750, 2000 [7]. DASSAULT SYSTEMES: „ Abaqus Analysis User’s Guide ”, 2012 [8]. COMPUTER SIMULATION TECHNOLOGY: „ CST EM Studio Manual ”, 2012 [9]. FARZAD NAEIM, JAMES M. KELLY: „ Design of Seismic Isolated Structures–From Theory to practice ”, John Wiley

Open access
Numerical Strength Analysis of a Complex, Steel Shell Structure/ Numeryczna Analiza Wytrzymałosciowa Pewnej Złożonej, Stalowej Konstrukcji Powłokowej

References 1. Gere J. M.: Mechanics of materials, Brooks/Cole, 2001. 2. ABAQUS, Inc., Analysis User’s Manual, Abaqus 2006. 3. COSMOS/M, Finite Element Analysis System, Version 2.9, Structural Research and Analysis Corporation, Electronic Manual, Los Angeles, California, 2002. 4. ROBOT MILLENNIUM, User’s electronic manual. Kraków, 2007. 5. PN-90/B-03200 Steel structures. Static calculations and design

Open access
Pinned - Fixed Beam - Column Resistance Verification According to European Standards

References [1] EN 1993-1-1. Eurocode 3: Design of Steel Structures, Part 1 - 1: General Rules and Rules for Buildings, CEN Brussels, 2005. [2] EN 1999-1-1, 2007 + A1 + A2, Eurocode 9, Design of aluminium structures, Part 1 - 1, General structural rules. [3] JANÍK, P.: Resistance of beam-column subjected to transversal load and axial force. PhD- thesis, Department of Structures and Bridges, Faculty of Civil Engineering, University of Žilina, 2014. [4] BREZINA, V.: Buckling resistance of metal members and beams. Prague, Czechoslovak Academy

Open access
Analysis of the Stringer-to-Cross-Beam Riveted Joints Behaviour

References [1] GOCÁL, J. - VIČAN, J. - HLINKA, R. - JOŠT, J.: Laboratory tests of a typical fatigue prone riveted steel railway bridge structural detail. In Procedia Engineering 2 (2010), pp. 1761-1766. [2] KVOČÁK, V. - ROTH, O. - HUJDUŠOVÁ, H.: Experimental investigation of end-plated joints. In Steel structures and bridges 2000: 19th Czech and Slovak International Conference: proceedings, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, September 27.-30. 2000. Košice: SvF TU, 2000 S. 187-192. ISBN 80-232-0189-1. [3] VIČAN, J

Open access