Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • structural steel x
  • Materials Sciences, other x
  • Geosciences, other x
Clear All
Experimental Verification of Numerical Calculations with the Use of Digital Image Correlation

BIBLIOGRAPHY [1] Osmęda, A., 2012, „Strength and construction analysis of aerospace test structure - Internal report (Analiza wytrzymałościowo-konstrukcyjna demonstratora, Raport wewnętrzny),” 05/BU/2012/TEBUK, Institute of Aviation, Warsaw. [2] Osmęda, A., 2016, “Result comparison of numerical analysis and structural tests of aerospace test structure (Porównanie wyników analiz numerycznych i prób wytrzymałościowych demonstratora struktury lotniczej),” Transactions of the Institute of Aviation, Warsaw, No. 244(3). pp. 123-134. [3] Bajurko, P

Open access