Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • Political Science, other x
Clear All
Open access

Alla Herts

Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: the Convention on Human Rights and Biomedicine (1997). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_334 [accessed 12 Mar 2018] Declaration concerning the human organs transplantation (1987). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/ [accessed 12 Mar 2018] Directive 2004/23/EU on setting standards of quality and for the donation, procurement, testing, processing, preservation, storage and distribution tissues and cells

Open access

Jaroslav Ušiak

štvorky alebo o zmysle regionálnej spolupráce v staronovej strednej Európe. available at: http://www.cpssu.org/storage/visegradska_spolupraca.pdf. Podany, P. (2015): Polsko a smělé vojenské ambice Ramba střední Evropy. tyden.cz, available at: http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/polsko‑a‑smele‑vojenske‑ambice‑ramba‑stredni‑evropy_348910.html. Pravda. (2015): Nová poľská vláda vymenila šéfa poľsko‑slovenského centra NATO. available at: http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/377511-nova

Open access

Csilla Megyesi

. https://www.asz.hu/storage/files/files/Szakmai%20kutat%C3%A1s/2009/t312.pdf (2016/03/22). KÉZDI, Gábor. 1998. Foglalkoztatás és keresetek a közszférában. In: Kolosi, Tamás- Tóth, István György-Vukovich, György (eds), Társadalmi riport. Budapest: TÁRKI. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a868.pdf (2016/03/22). Közigazgatás és közszolgáltatás-fejlesztési stratégia 2014-2020. http:// www.kormany.hu/download/8/42/40000/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_feljeszt%C3%A9si_strat%C3%A9gia_.pdf (2016/03/21). POÓR, József

Open access

Piotr Łysakowski

Mikolajczyk, 4th August1944 [For genuflection to Moscow - Daily new surprise for Mikolajczyk]. “Deutsche Zeitung im Ostland” Chaos im Polen - Lager - Der Streit Mikolajczyk - Sosnkowski, 9th September1944 [Chaos in Poland - storage - Th e dispute Mikolajczyk - Sosnkowski]. Deutsche Angriffe oestlich Warschau - Starke feindliche Panzerangriff e im Normandie, 6th August 1944 [German attacks east Warsaw - Strong enemy tank attacks in Normandy]. Polen in der Zange, Schoettische Bischoefe an Churchill, 11th August

Open access

Josip Lučev

[accessed 1 June 2014]. Commission sur le Livre blanc sur la defense et la securite nationale, 2008. Defense et securite nationale: le livre blanc, [online]. Available at: http://www.Iadocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000341/0000.pdf [accessed 1 June 2014]. Commission surle Livre blanc surla defense et la securite nationale, 2013. Defense et securite nationale: le livre blanc, [online]. Available at: http

Open access

Jakub Popelka

. (2007). Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí. Retrieved from http://kvf.vse. cz/storage/1212656291_sb_kniha_ochrana.pdf. Osborne, S. P. (2006. The New Public Governance? Public Management Review, 8(3), 377-387. Pavel, J. (2006). Efektivnost a transparentnost obecních obchodních společností. Praha: Transparency International. Retrieved from http://www.transparency.cz/doc/vz_obecni_firmy_pavel.pdf. Popelka, J. (2014). Sport jako veřejná služba: Poskytování sportovních zařízení v