Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

Clear All
Open access

Veronika Šulcová

-to-dust.-access-toaccess./. STOLOW, Nathan. Conservation and exhibitions. Packing, transport, storage and environmental considerations. Butterworths, 1987. ISBN 0408014342. ZAPLETAL, Miloš a SCHEJBAL, Oldřich. Koncentrace ozonu, oxidu dusíku a prachových částic uvnitř a v okolí depozitáře knihovny SZM - jejich vzájemný vztah, vliv na deponovaný materiál a návrh režimu preventivní konzervace. In: Fórum pro konzervátory-restaurátory. Brno, 2016, s. 55-59.