Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Methods and Theory x
Clear All
Open access

Agata Chudzicka-Czupała, Damian Grabowski and Agnieszka Wilczyńska

-128. Kmiecik-Baran, K., & Rybicki, J. (2004). Mobbing zagrożenie współczesnego miejsca pracy. [Mobbing: a threat in today’s workplaces]. Gdańsk: Pomorski Instytut Demokratyczny. Krysicki, W., Bartos, J., Dyczka, W., Królikowska, K., & Wasilewski, M. (1986). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. [The probability calculus and mathematical statistics in problems]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Leymann, H. (1996). The content and development of bullying at work. European Journal of Work and Organizational Psychology , 5