Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Psychology, other x
Clear All
Open access

Danuta Rode, Magdalena Rode and Maciej Januszek

? American Association for Marriage and Family Therapy. Anaheim: CA. Johnson, M. P. (2006). Conflict and Control. Gender Symmetry and Asymmetry in domestic Violence. Violence Against Women, 12, 1003-1018. King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN. Krahé, B. (2005). Agresja. Gdańsk: GWP. Kubacka-Jasiecka, D. (2006). Agresja i autodestrukcja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dążeń JA. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Malak B

Open access

Agata Chudzicka-Czupała, Damian Grabowski and Agnieszka Wilczyńska

-128. Kmiecik-Baran, K., & Rybicki, J. (2004). Mobbing zagrożenie współczesnego miejsca pracy. [Mobbing: a threat in today’s workplaces]. Gdańsk: Pomorski Instytut Demokratyczny. Krysicki, W., Bartos, J., Dyczka, W., Królikowska, K., & Wasilewski, M. (1986). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. [The probability calculus and mathematical statistics in problems]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Leymann, H. (1996). The content and development of bullying at work. European Journal of Work and Organizational Psychology , 5