Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Political Science, other x
Clear All
Open access

Bartosz Koziński

w.- obszar osiedleń i status prawny, [in:] Żydzi w Lublinie - Żydzi we Lwowie. Miejsca - Pamięć - Współczesność, J Zętar, E Żurek, S J Żurek (edit ), Lublin 2006 Kubijowicz W , Etniczni hrupy piwdennozachidnoji Ukrajiny (Hałyczyny) na 1.I. 1939. Nacionalna statystyka Hałyczyny, Wiesbaden 1983 Rajs A , Jehudei Lwow be jemei haMilchama haPolanit-Ukrajnit, Pirkei Galicija, Sefer Zikaron le- Doktor Awraham Zilbersztein Sprawozdanie z wyniku działalności Zarządu Gminy Wyznaniowej Izraelickiej we Lwowie za czas od stycznia