Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

Clear All
Open access

Sebastian Olesiak

Auspices of the International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering (ISSMFE), Athens, Greece, 20-23 September 1993, Vol. 1, Geological features, investigation and classification, mechanical properties, Balkema, Rotterdam, 1993, 189-194. [12] KOT S.M., JAKUBOWSKI J., SOKOŁOWSKI A., Statystyka, Difin, Warszawa, 2011. [13] KUWANO J., OGAWA., KIMURA T., AOKI H., Liquefaction hazard evaluation by Swedish Weight Sounding Test, [in:] B. Marić, Z. Lisac, A. Szavits-Nossan (ed.), Geotechnical Hazards, Proceedings of the XIth Danube

Open access

Joanna Hess

/16/2001. [36] ESI International, 2011, Applying Training and Transferring Learning in the Workplace: How to Turn Hope into Reality , www.esi-intl.co.uk . [37] BPSC SA, 2016, Firmy nie analizują efektów szkolenia , http://www.hrpolska.pl/newsy/hrkomentarz/firmy-nie-monitoruj-zwrotu-z-inwestycji-w-szkolenia.html . [38] Andrzejczak, A., 2011, Wybrane dysfunkcje w dziedzinie zarządzania szkoleniami; Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 153-163. [39] http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/instytucjeorganizacje-miedzynarodowe/ess-eurostat .