Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

Clear All
Open access

Aleksandra Sierocka, Bożena Woźniak, Petre Iltchev and Michał Marczak

Polityki Społecznej UMWM. Wroblewska, K., Jaszewski, M., Chilińska, J., Krajewska-Kułak, E., Jankowiak, B., Kowalewska, B., & Gołębiewska, A. (2008). The analysis of the most frequent causes of death of patients in the Cardinal Stefan Wyszynski Provincial Hospital in Łomża - preliminary study. Problemy Higieny i Epidemiologii, 89(1), 136-141. Zieliński, T. (2013). Statystyka w zarządzaniu placowkami medycznymi, Retrieved from http://www.statsoft.pl/czytelnia/medyczne/wzarzadzaniu.html.

Open access

Maciej Górkiewicz and Izabela Chmiel

in Logic Grammar and Rhetoric. Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine , 39(52), 89–104. Górkiewicz, M., Ciszek, E., & Szczygieł, A. (2005). Ocenianie kompetencji eksperta na podstawie procedury powtórnego rozmieszczania. In Z. J. Brzeziński (Ed), Horyzonty Metodyczne w Epidemiologii (pp. 125–129). Warszawa, Komisja Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN. Górkiewicz, M., & Kołacz, J. (2001). Statystyka Medyczna. Podejście praktyczne przy zastosowaniu programu MS Excel . Krakow, Poland: WUJ. Gutysz-Wojnicka, A., & Dyk, D. (2007

Open access

Maciej Górkiewicz

. 125-129). Warsaw, Poland: Komisja Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN. Górkiewicz, M., & Gniadek, A. (2012). The practicality of any nonparametric statistical procedure should be confirmed thoroughly with regard to the data distribution under study. Studies in Logic Grammar and Rhetoric. Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine, 29(42), 27-42. Retrieved from http://logika.uwb.edu.pl/studies/vol42.html. Górkiewicz, M., & Kołacz, J. (2001). Statystyka Medyczna. Podejście praktyczne przy zastosowaniu programu MS Excel