Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • Public Health x
Clear All
Open access

Wioletta Samolińska, Bożena Kiczorowska and Renata Klebaniuk

malnutrition in the older adult: A quality improvement project using a standardised nutritional tool. J. Community Health Nurs. 2015;32:1-11. 9. Cierniak-Piotrowska M, Marciniak G, Stańczak J. Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia. Główny Urząd Statystyczny; 2016. [stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/statystyka-zgonow-i-umieralnosci-z-powodu-chorob-ukladu-krazenia,22,1.html.] 10. Weaver CM, Alexander DD, Boushey CJ, et al. Calcium plus vitamin D supplementation and risk of fractures: an updated meta-analysis from the National

Open access

Beata Pawłowska, Emilia Potembska, Maciej Zygo and Marcin Olajossy

References 1. Hołyst B. Motywacje samobójstw nieletnich. Ministerstwo Sprawiedliwości. Probacja. 2012;3:19-42. 2. Napieralska E. Epidemiologia zgonów dzieci i młodzieży z powodu samobójstw w Polsce w latach 1999-2006. Probl Hig Epidemiol. 2010;91(1):92-8. 3. Gmitrowicz A. Społeczne i psychiatryczne uwarunkowania prób samobójczych u młodzieży. Postępy Psychiatr Neurol. 1999;8:457-64. 4. Komenda Główna Policji. [http://statystyka.policja.pl] 5. Rosa K, Gmitrowicz A. Regionalny

Open access

Małgorzata Dobrzyńska and Juliusz Przysławski

REFERENCES 1. Nichols M, Townsend N, Scarborough P, et al. European cardiovascular disease statistics 2012 edition. Sophia Antipolis: European Heart Network; 2012. 2. Cierniak-Piotrowska M, Marciniak G, Stańczak J. Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia. In: Z. Strzelecki, J. Szymborski (ed). Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa; 2015. 3. Piskorz A, Brzostek T, Piórecka B. Występowanie wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia

Open access

Urszula Fałkowska, Agnieszka Radzka, Wanda Dobryniewska, Karol Krawiec and Michał Tchórz

://neurogroove.info/tagi/natura/bielu-dzi-dzierzawa. 18. Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii [Internet]. Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym a używanie substancji psychoaktywnych. [cited 2018 May 20]. Available from: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545. 19. Statystyka Policji [Internet]. Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2010 roku. [cited 2018 May 20]. Available from: www.policja.pl/download/1/91190/Raport2011.pdf. 20. Majdanik S, Potocka-Banaś B, Borowiak K. Rzadki przypadek ekspozycji na naturalne

Open access

Michał Skrzypek, Lucyna Pachocka, Karolina Goral and Adamina Partycka-Skrzypek

://www.efad.org/en-us/about-efad/definition-of-a-dietitian/ . 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifi-kacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r., nr 151 poz. 896). 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2014, poz. 1963). 6. csioz.gov.pl [Interenet] Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa; [cited 2018 Jul 10]. Available from: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/statystyka

Open access

Robert Podstawski, Tomasz Boraczyński, Michał Boraczyński, Dariusz Choszcz, Stefan Mańkowski and Piotr Markowski

chosen physiological parameters observed in women during sauna bath after overheating of the body due to excessive temperatures. Med. Sport. Practica , 7(4): 50-53. 33. Pilch W., Z. Szyguła M. Zychowska M. Gawinek (2003) The influence of sauna training on the hormonal system of young women. J. Hum. Kinet., 9: 19-30. 34. Rabiej M. (2012) Statystyka z programem Statistica [Statistics with program Statistica]. Gliwice: Helion S.A. Press. 35. Saltin B, D.L. Costill (1988) Fluid and electrolyte balance during prolonged exercise. In: E.S. Horton, R