Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • Surgery, other x
Clear All
Open access

Jacek Huk, Witold Wiktor, Tomasz Pedowski, Wioletta Masiak and Grzegorz Wallner

: Guide to the use of proton pump inhibitors in adult patients. Drugs 2008; 68(7): 925-47. Vakil N, van Zanten SV, Kahrilas P et al. : The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: a global evidence-based consensus. Am J Gastroenterol 2006; 101: 1900-20. Krysicki W, Bartos J, Dyczka W i wsp.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, Tom 2. PWN, Warszawa 1997. Krzyśko M: Statystyka Matematyczna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1996

Open access

Łukasz Szarpak and Marcin Madziała

-2002, illustrated with hospital statistics. Ugeskr Laeger 2007; 169.3: 199-203. Głowacki J, Marek Z: Urazy czaszki i mózgu rozpoznawanie i opiniowanie. KWM, Kraków 2000. Guzik P, Brongel L, Hładki W i wsp.: Ekonomiczne następstwa mnogich obrażeń ciała. Pol Przegl Chir 2004; 2: 223-31. Havill JH et al.: Profile and cost of head injury patients admitted to the Waikato Hospital Intensive Care Unit. N Z Med J 1998; 111.1065: 161-63. Karski J: Statystyka wypadków w Polsce

Open access

Fryderyk Pukacki, Maciej Zieliński, Grzegorz Oszkinis, Robert Juszkat, Marcin Gabriel, Maciej Słowiński, Stanisław Zapalski and Wacław Majewski

: 429-35. Lemańczyk A. Statystyka w pigułce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 2008. Saleh HM, Inglese L.: Combinet surgical and endovascular treatment of aortic arch aneurysms. J Vasc Surg 2006; 44: 460-66. Czerny M, Zimpfer D, Fleck T et al.: Initial results after combined repair of aortic arch aneurysms by sequential transposition of the supra aortic branches and consecutive endovascular stent-graft placement Ann Thorac Surg 2004; 78: 1256

Open access

Fryderyk Pukacki, Maciej Zieliński and Michał Grzeszczak

increased intraabdominal pressure on bacteria translocation. J Trauma 2002; 52: 13-17. Deenichin GP: Abdominal compartment syndrome. Surg Today 2008; 38: 5-19. Empacher AB, Sęp Z, Żakowska A, Żakowski W: Mały Słownik Matematyczny str. 44, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975. Bieda K, Sobczyński P, Szulc R: Nadciśnienie śródbrzuszne - czy tylko problem chirurgiczny? Anestezjologia Intensywna Terapia 2003; 35: 44-47. Lemańczyk A: Statystyka w pigułce. Wydawnictwo

Open access

Stanisław Głuszek and Dorota Kozieł

://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rs_rocznik_demograficzny_2011.pdf 21. https://prog.nfz.gov.pl/APP-JGP/Start.aspx 22. http://www.statystyka.medstat.waw.pl/wyniki/TabelaEurostat2010szac.htm 23. Report from European Pancreatic Club 41st Meeting Szeged AND (Hungary) AND, July 1-3,2009, Part II de-Madaria E, Soler-Sala G, Lopez- Font I, Zapater P, Martínez J, Gómez-Escolar L, Sánchez-Fortún C, Sempere L, Pérez-López J, Lluís F, Pérez-Mateo M. Update of the Atlanta Classification of severity of acute pancreatitis: should a moderate category be included? Pancreatolog 2010; 10: 613

Open access

Krzysztof Bartosz and Stanisław Głuszek

-212. Moczko A, Bręborowicz GH, Tadeusiewicz R : Statystyka w badaniach medycznych. Springer PWN, Warszawa 1998. Maniecka-Bryła I, Martini-Fiwek J : Epidemiologia z elementami biostatyki. WUM Łódź 2005. Wegge C, Kjaergaard J : Evaluation of symptoms and signs of gallstone disease in patients admitted with upper abdominal pain. Scand J Gastroenterol 1985; 20: 933-36.