Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • Clinical Medicine, other x
Clear All
Open access

Ludwik Jasinski, Marta Lis-Sochocka, Patrycja Chylinska-Wrzos, Ewelina Wawryk-Gawda and Barbara Jodlowska-Jedrych

. editors (2006). Statystyka medyczna w zarysie. Warszawa, PZWL. 25. Ricci M., Zong W.: Chemotherapeutic approaches for targeting cell death pathways. Oncologist, 11, 342, 2006. 26. Rivera J. et al.: Autophagy defends pancreatic beta cells from human islet amyloid polypepetide - induced toxity. J. Clin Invest., 124, 8, 3489-500, 1981, doi: 10.1172/JCI71981. 27. Ropolo A. et al.: Chemotherapy and autophagy-mediated cell death in pancreatic cancer cells. Pancreatology, 12, 1, 2012. 28. Rosenfeldt M. et al.: p

Open access

Ludwik Jasinski, Patrycja Chylinska-Wrzos, Marta Lis-Sochocka, Ewelina Wawryk-Gawda and Barbara Jodlowska-Jedrych

. 18. Patnayak R. et al.: Solid and cystic papillary neoplasm of pancreas: A clinic-pathological and immunohistochemical study: A tertiary care center experience. South Asian J Cancer, 2, 153, 2013. 19. Petrie A., Sabin C.: Statystyka medyczna w zarysie. PZWL, Warszawa, 2006. 20. Pop C., Salvesen G.: Human caspases activation, specifity, and regulation. J Biol Chem., 284, 21777, 2009. 21. Porter A.G., Janicke RU.: Emerging roles of caspase-3 in apoptosis. Cell Death and Differentiation, 6, 99, 1999. 22

Open access

Grzegorz Opielak, Maciej Kozioł, Tomasz Zuzak, Piotr Piech and Ryszard Maciejewski

References: 1. Durkheim E.: Samobójstwo: studium z socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2006. 2. Borys B.: Sytuacje ekstremalne i ich wpływ na stan psychiczny człowieka. Psychiatria, tom I, nr 2., 2004. 3. Komenda Główna Policji, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa access 20.05.2017 4. Dąbrowski S., Jaroszyński J., Pużyński S. (red.): Psychiatria. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1989. 5. Carson R., Butcher J., Mineka S.: Psychologia zaburzeń, tom I. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Open access

Bernarda Bereza, Justyna Morylowska-Topolska, Anna Urbańska, Diana Szymczuk and Hanna Karakuła-Juchnowicz

References 1. KGP http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html . 2011. 2. Wójcik, Sz. Przemoc fizyczna wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone, 2012; 2(39): 7-28. 3. Kempe, H.R., Kempe, C.H.: Assessing Family Pathology. W: Helfer R.E., Kempe R. red., Child Abuse and Neglect. The Family and Community. Cambridge; Mass Ballinger: 1976. s. 136-138. 4. Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. Psychologia rozwoju człowieka, T. 1. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN: 2000. 5. Brańka, Z. Przemoc w rodzinie wobec