Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Assistive Professions, Nursing x
Clear All
Open access

Joanna Dudzińska and Beata Dobrowolska

PIŚMIENNICTWO 1. http://www.poltransplant.org.pl/statystyka_2015.html (06.04.2015r.). 2. http://www.poltransplant.org.pl/statystyka_2014.html (06.04.2015r.). 3. Sobczak K, Janaszczyk A. Kontrowersje wokół neurologicznego kryterium śmierci mózgu. Forum Medycyny Rodzinnej. 2012, 6 (4). 4. Nowacka M. Etyka a transplantacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2003. 5. Luft S. Medycyna pastoralna. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej. 2002. 6. Bohatyrewicz R, Makowski A, Kępiński S. Rozpoznawanie śmierci mózgu. [w

Open access

Anna Partyka-Mizeracka and Diana Słota

prywatnej klinice okulistycznej. Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (2): 164–172. 4. Wołowicka L, Jaracz K. Jakość życia w naukach medycznych. Poznań: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Medycznej w Poznaniu; 2001. 5. Gałczyńska-Rusin M. Jakość życia pacjentów w wieku podeszłym poddanych leczeniu protetycznemu, rozprawa doktorska. Poznań, 2013. 6. Motyka H, Stanisz-Wallis K. Wybrane determinanty jakości życia w cukrzycy. Borgis. Nowa Medycyna. 2013;3:115-123. 7. Moczko JA, Bręborowicz G, Tadeusiewicz R. Statystyka w badaniach medycznych. Warszawa