Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Evolutionary Biology x
Clear All
Open access

Wanda Kozak-Zychman and Anna Szarlip

. Developmental juvenile osteology. New York: Academic Press. Sobczyk M. 1982. Elementy statystyki i demografii. Lublin: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Sobczyk M. 2006. Statystyka, aspekty praktyczne i teoretyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS. Szilvássy J. 1988. Altersdiagnose am Skellet. In: R. Knußmann, editor. Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen, Stuttgart-New York. 421-43. Tkaczyk J., Bednarski D., Drobek K., Niedźwiadek R. 2010. Lublin, ul. Lubartowska 2/Pl. Łokietka 1. działka nr