Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

Clear All
Open access

Ewa Simon and Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk

. 2000. Charakterystyka geobotaniczna wschodniej części Garbu Tarnogórskiego cz. 1. Historia badań, charakterystyka terenu oraz statystyka flory roślin naczyniowych na tle flor sąsiadujących mezoregionów Wyżyny Śląskiej. Natura Silesiae Superioris, CD PGŚ, Katowice 4 : 31-44. Podsiadło E. 1975. Life cycle of Asterodiaspis variolosa (Ratzeburg, 1870) (Homoptera, Coccoidea, Astereolecaniidae) in Poland. Annales Zoologici 32 : 349-355. Rzętała M., Jankowski G. 2001: Selected problems of development of tourism and

Open access

A. Cywińska, M. Czopowicz, L. Witkowski, R. Górecka, A. Degórski, M. Guzera, P. Szczubełek, A. Turło, A. Schollenberger and A. Winnicka

( 2004 ) Application of acute phase protein measurements in veterinary clinical chemistry. Vet Res 35: 163-187. Polish Horse Breeders Association, Breeding Statistics. http://pzhk.pl/hodowla/statystyka-hodowlana/ Price JS, Jackson B, Eastell R, Goodship AE, Blumsohn A, Wright I, Stoneham S, Lanyon LE, Russell RG ( 1995 ) Age related changes in biochemical markers of bone metabolism in horses. Equine Vet J 27: 201-207. Purzyc H ( 2007 ) A general characteristic of Hucul horses. Acta Sci Pol – Medicina Veterinaria 6: 25-31. Purzyc H, Kobrynczuk F