Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

Clear All
Open access

Anita Jakubaszek and Magdalena Wojciech

References 1. Bernacka J., Kurbiel J., Pawłowska L.: Usuwanie związków biogennych ze ścieków miejskich, podstawy teoretyczne, stan badań, zastosowania w kraju , Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 1992. 2. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008. 3. Koronacki J., Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych , Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001. 4. Kubik-Dobosz G., Kłobus G., Burzyński M.: Praktikum z Fizjologii roślin. Gospodarka

Open access

Pelagia Gawronek and Maria Makuch

., Kovačič B., Štrukelj A. 2010. Deformation Analysis of bridges in exceptional transports in Slovenia. Promet - Traffic&Transportation, Vol. 22, 2010, No. 1: 15 - 22. 10. Klasztorny M. Dynamika mostów belkowych obciążonych pociągami szybkobieżnymi. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa. 2005. 11. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II. Statystyka matematyczna. Wydanie IV. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 1999. 12