Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • Production Technology x
Clear All
Open access

Żywiołek Justyna

, [online] Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917315454, [Accessed 30 Jun. 2018]. Ingaldi, M. and Dziuba, Sz.. (2016). Market of the Organic Products in Poland According to Potential Customers. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Sodia, p 67. Jędrzyjczyk, W. and Kucęba, R. (2016). Teaching Managerial Competences at Universities. Trends of Management in the Contemporary Society, Brno, pp. 126-138. Jóźwiak, J. and Podgórski, J. (2006). Statystyka od podstaw

Open access

Agata Felusiak and Paweł Twardowski

. [10] http://www.rosczak.com/mlp/mlp.html (16.06.2017). [11] https://www.rtapublicsales.riotinto.com/En/OurProducts/Documents/FicheDuralcan_Eng-rev%202016-04-19%20CROP.PDF (16.06.2017). [12] http://layer.uci.agh.edu.pl/pl/dydaktyka/lab-sens/cw1.html (20.05.2017). [13] http://home.agh.edu.pl/~bartus/index.php?action=dydaktyka&subaction=statystyka&item=regresja_i_korelacja (16.06.2017).

Open access

Artur Czech, Jerzy Lewczuk and Artur Bołtromiuk

-border regions: Poland case. Procedia Engineering , 122 , 65-70. Lira, J., Wagner, W., & Wysocki, F. (2002). Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych [Median in the ordering issues of multivariable objects]. In W. J. Paradysz (Ed.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu [ Regional statistics in duty of local government ], (pp. 87-99). Poznań, Poland: Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. López, E., Guitérrez, J., & Gómez, G. (2008). Measuring

Open access

Józef Haczyński, Zofia Skrzypczak and Małgorzata Winter

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/statystyka/biuletyn-statystyczny Goździak, E. (2016). Biala emigracja: variegated mobility of polish care workers. Social Identities, 22(1), 26-43. doi: 10.1080/13504630.2015.1110354 GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia [CSO, Social Surveys and Living Conditions Department]. (2015). Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014r. [Heath and healthcare in 2014]. Warszawa, Poland: Zakład Wydawnictw Statystycznych. Retrieved from http

Open access

Artur Czech and Jerzy Lewczuk

, L. (2015). The concept of multi-functional development of cross-border regions: Poland case. Procedia Engineering, 122, 65-70. Liberadzki, B. (2013). Fiskalizm a strategiczne cele transportu [Fiscalism and strategical aims of transport]. Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 123, 11-16. Lira, J., Wagner, W., & Wysocki, F. (2002). Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych [Median in the ordering issues of multivariable objects]. In W. J. Paradysz (Ed.), Statystyka regionalna w służbie samorządu

Open access

Artur Czech, Anna Biezdudnaja, Jerzy Lewczuk and Władimir Razumowskij

of cross-border regions: Poland case. Procedia Engineering , 122 , 65-70. Liberadzki, B. (2013). Fiskalizm a strategiczne cele transportu [Fiscalism and strategical aims of transport]. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH , 123 , 11-16. Lira, J., Wagner, W., & Wysocki, F. (2002). Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych [Median in the ordering issues of multivariable objects]. In W. J. Paradysz (Ed.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu [ Regional statistics in duty of local government

Open access

Katarzyna Grotkiewicz

References Aczel, A.D. (2005). Statystyka w zarządzaniu . Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14548-X. ARiMR. (2016) (on-line). Dostępny w internecie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html Bartnik, G., Kusz, A. (2005). Sieci probalistyczne jako system reprezentacji wiedzy diagnostycznej. Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych, Politechnika Warszawska. Zeszyt 5 (14), 5-12. Bartnik, G., Kusz, A., Marciniak, A. W. (2006). Modelowanie procesu eksploatacji obiektów technicznych za pomocą

Open access

Katarzyna Grotkiewicz, Agnieszka Peszek and Zbigniew Kowalczyk

References Aczel, A.D. (2005). Statystyka w zarządzaniu . PWN. ISBN 83-01-14548-X. Bartnik, G., Kusz, A., Marciniak, A. W. (2006). Modelowanie procesu eksploatacji obiektów technicznych za pomocą dynamicznych sieci bayesowskich. Agricultural Engineering, 12 (87), 9-16. Campos, L.M., Javier, G.C. (2007). Bayesian network learning algorithms using structural restrictions. International Journal of Approximate Reasoning, 45 (2), 233–254. Chen, M.S., Han, J., Yu, P.S. (1996). Data mining:an overview from a database perspective. IEEE Trans