Search Results

You are looking at 1 - 10 of 36 items for :

  • Engineering x
Clear All
Open access

Arefyev Igor, Volovik Аleksandr and Klavdiev Аleksandr

Abstract

Recently, the transport problem is acute to minimize accidents and disasters, caused by the failure of the functional elements. Today it is still not a fully developed theory of the solution of such problems. The authors propose an approach to perform this task, based on the methodology of extreme statistics and information Janes principle. Example given in the article and the calculations prove this possibility, up to an extreme level of statistical sampling, when it reaches capacity. The method allows for a decision on a sample survey, when the nature of the distribution is not known anything other than the expectation of a random variable.

Open access

Dariusz Ampuła

8. References [1] Praca zbiorowa – Metodyka badań diagnostycznych amunicji – Indeks N-5001b – 1985r. Archiwum WITU; [2] Statystyka 10 – Statsoft Polska 2010 r. – oprogramowanie komputerowe; [3] Karty badań środków bojowych – Archiwum WITU; [4] W. Starzyńska – Statystyka praktyczna – Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005 r. [5] A. Luszniewicz, T. Słaby – Statystyka z pakietem komputerowym Statisica - Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003 r. [6] D. Ampuła – Parametryczny system oceny magazynowanej amunicji – Rozprawa

Open access

Janusz Szymczak

References Statystyka wypadków lotniczych lotnictwa wojskowego (1990÷2004) , OBL Sił Powietrznych RP Statystyka wypadków lotniczych lotnictwa cywilnego (1989÷1997) , materiały ZBL-GILC RP NTSB analysis of helicopter accidents , Interavia, No. 2, 1982 Małachow J. A.: Problemy Biezopastnosti Poliotow, No. 1, Moscow, 1984 Józef Żurek et al, Żywotność śmigłowców , Publ. by ITE-PIB, Radom, 2006

Open access

Marta Schoeneich

References Gucma, S., Jagniszczak, I., Nawigacja morska dla kapitanów. Szczecin 2006. Gucma, L., Schoeneich, M., Probabilistic Model of Underkeel Clearance in Decision Making Process of Port Captain. Monograph- Advances in Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav'2007, Gdynia 2007. Jóźwiak, J., Podgórski, J., Statystyka od podstaw , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006. Jurdziński, M., Nawigacyjne planowanie podróży

Open access

Katarzyna Topolska and Mariusz Topolski

References [1] Migdalski J. i inni: Poradnik niezawodności. Podstawy matematyczne. Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego „WEMA”, Warszawa, 1982 [2] Topolski M., Komputerowe algorytmy rozpoznawania sekwencyjnego łączące teorię zbiorów rozmytych z teorią Dempstera-Shafera . Rozprawa doktorska, PRE 01/2008, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008. [3] Transport miejski. Ekonomika i organizacja , red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, [4] Regel W.: Statystyka

Open access

Anita Milewska and Joanna Żukowska

., Pluciński, E.: Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne. WN-T, Warszawa 2006.

Open access

I. Szer, E. Błazik-Borowa and J. Szer

-8/2006, 16-19. 10. E. Błazik-Borowa, J. Szer, „Podstawowe elementy modelu oceny ryzyka wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych na rusztowaniach”, Przegląd budowlany 10/2016, 24-29 11. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M Wasilewski, „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach”, Część I - Rachunek prawdopodobieństwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. 12. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach

Open access

Stanisław Gajda and Jerzy Gajda

References 1. Antoniewicz J.: Tablice funkcji dla inżynierów . PWN, Warszawa 1969. 2. Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J.: Metody numeryczne . WNT, Warszawa 1993. 3. Hellwig Z., Siedlecki J.: Krzywa logistyczna. Jej własności i wykorzystanie w prognozowaniu rozwoju procesów społeczno-gospodarczych . „Prace Naukoznawcze i Prognostyczne” 1989, nr 4. 4. Plucińska A., Pluciński E.: Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne . WNT, Warszawa 2000. 5. Sobczak W.: Metody statystyczne w

Open access

Lech Kasyk

, Szczecin 2007. Kasyk L., Wpływ ograniczenia prędkości na proces zgłoszenia jednostek torowych , Konferencja LogiTrans, Szczyrk 2008. Kose E., Basar E., Demrici E., Erkebay S., Simulation of marine traffic in Istanbul Strait , Simulation Modelling Practice and Theory 11/2003. Montgomery D. C., Runger G. C., Applied statistics and probability for engineers , John Wiley & Sons, Inc., New York, 1994. Nowak R., Statystyka dla fizyków , Wydawnictwo Naukowe PWN

Open access

Władysław Melnarowicz

, ITWL, Warszawa 2018. [13] Melnarowicz K. i W., Bezzałogowe statki powietrzne, ITWL, Warszawa 2017. [14] Phillips J.J., Stone R.D., 2011, Mierzenie wyników szkoleń, praktyczny przewodnik po sześciu najważniejszych wskaźnikach oceny, Oficyna Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2000 [15] Romanowska M., Podejście systemowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa 2004. [16] Siedlecka U., Statystyka - elementy teorii i zadania, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 1995