Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

Clear All
Open access

Zbigniew Taylor

Tourist Brokers (CEOTiPT) (2014): Centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych [online]. [cit. 07.03.2014]. Available at www.turystyka.gov.pl/ceotipt/statystyki/statystyka/2/ DOBRUSZKES, F. (2006). An analysis of European low-cost airlines and their networks. Journal of Transport Geography, 14(4): 249–264. DOBRUSZKES, F. (2009a): Does liberalisation of air transport imply increasing competition? Lessons from the European case. Transport Policy, 16(1): 29–39. DOBRUSZKES, F. (2009b): New Europe, new low-cost air services

Open access

Justyna Chodkowska-Miszczuk

Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 8, No. 2, p. 149–156. Statystyka Elektroenergetyki Polskiej, 2012, Warszawa, ARE. STEENBLIK, R. P COROYANNAKIS, P (1995): Reform of coal policies in Western and Central Europe. Energy Policy, Vol. 23, p. 537–553. STOKES, L. C. (2013): The politics of renewable energy policies: The case of feed-in tariffs in Ontario, Canada. Energy Policy, Vol. 56, p. 490–500. TAVNER, P (2008): Wind Power as a Clean-Energy. Contributor. Energy Policy, Vol. 36, p. 4397–4400. The Future of Carbon Capture and Storage in Europe

Open access

Artur Czech, Jerzy Lewczuk and Artur Bołtromiuk

-border regions: Poland case. Procedia Engineering , 122 , 65-70. Lira, J., Wagner, W., & Wysocki, F. (2002). Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych [Median in the ordering issues of multivariable objects]. In W. J. Paradysz (Ed.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu [ Regional statistics in duty of local government ], (pp. 87-99). Poznań, Poland: Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. López, E., Guitérrez, J., & Gómez, G. (2008). Measuring

Open access

Artur Czech and Jerzy Lewczuk

, L. (2015). The concept of multi-functional development of cross-border regions: Poland case. Procedia Engineering, 122, 65-70. Liberadzki, B. (2013). Fiskalizm a strategiczne cele transportu [Fiscalism and strategical aims of transport]. Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 123, 11-16. Lira, J., Wagner, W., & Wysocki, F. (2002). Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych [Median in the ordering issues of multivariable objects]. In W. J. Paradysz (Ed.), Statystyka regionalna w służbie samorządu

Open access

Józef Haczyński, Zofia Skrzypczak and Małgorzata Winter

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/statystyka/biuletyn-statystyczny Goździak, E. (2016). Biala emigracja: variegated mobility of polish care workers. Social Identities, 22(1), 26-43. doi: 10.1080/13504630.2015.1110354 GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia [CSO, Social Surveys and Living Conditions Department]. (2015). Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014r. [Heath and healthcare in 2014]. Warszawa, Poland: Zakład Wydawnictw Statystycznych. Retrieved from http

Open access

Artur Czech, Anna Biezdudnaja, Jerzy Lewczuk and Władimir Razumowskij

of cross-border regions: Poland case. Procedia Engineering , 122 , 65-70. Liberadzki, B. (2013). Fiskalizm a strategiczne cele transportu [Fiscalism and strategical aims of transport]. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH , 123 , 11-16. Lira, J., Wagner, W., & Wysocki, F. (2002). Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych [Median in the ordering issues of multivariable objects]. In W. J. Paradysz (Ed.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu [ Regional statistics in duty of local government

Open access

Anita Jakubaszek and Magdalena Wojciech

References 1. Bernacka J., Kurbiel J., Pawłowska L.: Usuwanie związków biogennych ze ścieków miejskich, podstawy teoretyczne, stan badań, zastosowania w kraju , Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 1992. 2. Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008. 3. Koronacki J., Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych , Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001. 4. Kubik-Dobosz G., Kłobus G., Burzyński M.: Praktikum z Fizjologii roślin. Gospodarka

Open access

Pelagia Gawronek and Maria Makuch

., Kovačič B., Štrukelj A. 2010. Deformation Analysis of bridges in exceptional transports in Slovenia. Promet - Traffic&Transportation, Vol. 22, 2010, No. 1: 15 - 22. 10. Klasztorny M. Dynamika mostów belkowych obciążonych pociągami szybkobieżnymi. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa. 2005. 11. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II. Statystyka matematyczna. Wydanie IV. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 1999. 12

Open access

Katarzyna Grotkiewicz

References Aczel, A.D. (2005). Statystyka w zarządzaniu . Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14548-X. ARiMR. (2016) (on-line). Dostępny w internecie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html Bartnik, G., Kusz, A. (2005). Sieci probalistyczne jako system reprezentacji wiedzy diagnostycznej. Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych, Politechnika Warszawska. Zeszyt 5 (14), 5-12. Bartnik, G., Kusz, A., Marciniak, A. W. (2006). Modelowanie procesu eksploatacji obiektów technicznych za pomocą

Open access

Katarzyna Grotkiewicz, Agnieszka Peszek and Zbigniew Kowalczyk

References Aczel, A.D. (2005). Statystyka w zarządzaniu . PWN. ISBN 83-01-14548-X. Bartnik, G., Kusz, A., Marciniak, A. W. (2006). Modelowanie procesu eksploatacji obiektów technicznych za pomocą dynamicznych sieci bayesowskich. Agricultural Engineering, 12 (87), 9-16. Campos, L.M., Javier, G.C. (2007). Bayesian network learning algorithms using structural restrictions. International Journal of Approximate Reasoning, 45 (2), 233–254. Chen, M.S., Han, J., Yu, P.S. (1996). Data mining:an overview from a database perspective. IEEE Trans