Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • Marketing, Sales, Customer Relations x
Clear All
Open access

Agnieszka Klembalska

.11.2015). 3. Derfert-Wolf, L. (2016). Wskaźniki funkcjonalności i statystyka biblioteczna - normy międzynarodowe, krajowe i sprawozdawczość GUS. http://eprints.rclis.org/19654/1/Derfert_Lodz%202012.pdf (accessed in 15.01.2016). 4. Głowacka, E. (2004). Nowe role specjalistów z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. In: E. Głowacka (ed.). Biblioteki wobec nowych zadań. Toruń, 11-24. 5. Głowacka, E. (2002). Wprowadzenie do QA i TQM w odniesieniu do instytucji biblioteczno- informacyjnych. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny

Open access

Agnieszka Izabela Baruk

Study of Indian Management Graduates. Global Business Review , vol. 11, iss. 3, pp. 435–448. 10. Gillett, R., The 50 best places to work in 2018, according to employees , http://www.businessinsider.com/best-places-to-work-2018-2017-12?IR=T (viewed: 23.06.2018). 11. http://www.ewaluacja.gov.pl/media/29016/rk1.pdf (dostęp: 23.06.2018). 12. http://www.statystycy.pl/t4997_1_test_rangowy_kruskala-wallisa.php (viewed: 10.04.2018). 13. http://www.statystyka.az.pl/test-anova-kruskala-wallisa.php (viewed: 10.04.2018). 14. Moczydłowska, J

Open access

Agnieszka Izabela Baruk and Anna Goliszek

. 6, pp. 401–409. 9. Hsieh, N. (2017). The Responsibilities and Role of Business in Relation to Society: Back to Basics? Business Ethics Quarterly, vol. 27, no. 2, pp. 293–314. 10. Hsieh, N. (2015). The Social Contract Model of Corporate Purpose and Responsibility. Business Ethics Quarterly, vol. 25, no. 4, pp. 433–460. 11. http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-projekt , (dostęp: 07.07.2018). 12. http://www.statystycy.pl/t4997_1_test_rangowy_kruskala-wallisa.php , (viewed: 10.04.2018). 13. http://www.statystyka

Open access

Agnieszka Izabela Baruk and Anna Goliszek

). Working at McDonalds: Some redeeming features of McJobs. Work, Employment and Society, vol. 24, no. 4, pp. 780-802. 10. http://www.statystycy.pl/t4997_1_test_rangowy_kruskala-wallisa.php (viewed on 10.04.2018). 11. http://www.statystyka.az.pl/test-anova-kruskala-wallisa.php (viewed on 10.04.2018). 12. Huffman, M.L., Cohen, P.N., Pearlman, J. (2010). Engendering Change: Organizational Dynamics and Workplace Gender Desegregation. Administrative Science Quarterly, vol. 55, no. 2, pp. 255-277. 13. Kucherov, D