Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • progression x
  • Music, general x
Clear All
Chromatics in Polish Music of the Baroque Period. Between Musical Rhetoric and Composer's Invention

Chromatyka w muzyce polskiej epoki baroku. Między muzyczną retoryką a inwencją kompozytorską

Open access
Bartłomiej Pękiel's Style of polyphony a cappella

Styl polifonii a cappella Bartłomieja Pękiela

Open access
The Features of Recitative by Michelangelo Rossi in Erminia sul Giordano

Cechy recytatywu Michelangelo Rossiego w Erminia sul Giordano

Open access