Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • Engineering x
  • Interpersonal Communication x
Clear All
Human Factor Management in Fire Protection and in Evacuation from Public Utility Objects

REFERENCES Dul, J., Bruder, R., Buckle, P., Carayon, P., Falzon P., Marras, W.S., 2012. A strategy for human factors , Ergonomics: developing the discipline and profession, 377-395. Holubová, V., 2016. Integrated safety management systems , Polish Journal of Management Studies, 14(1), 106-118, DOI: 10.17512/pjms.2016.14.1.10 Kopczewski, M., Pączek, B., Tobolski, M., 2012. Zarządzanie ochroną przeciwpożarową w małej i średniej firmie , Konferencja IZIP, Zakopane. Laurowski, T., 2010. Vademecum ochrony przeciwpożarowej , Wyd. KaBe

Open access