Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • perception of problem x
  • Political Thought x
Clear All
Some considerations on the relationship between economic and social cohesion and implementation of the cohesion policy

’s awareness and perceptions of EU regional policy, Report , Flash Eurobarometer 384. • Dziembała Małgorzata, 2013, Spójność ekonomiczno-społeczna i konkurencyjność regionów w polityce Unii Europejskiej , Praca naukowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice. • European Commission, 2014, Podsumowanie realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu , Komunikat Komisji, Komisja Europejska, Bruksela, 5.3.2014, COM (2014) 130 final. • European Commission, 2014a, Inwestycje

Open access
Promoting solidarity in crisis times: Building on the EU Budget and the EU Funds

-greek-exitfrom-the-euro-would-be-a-very-bad-idea/. ‘Corruption Perception Index’ (CPI), 2014, available at: http://www.transparency.org/cpi2014/results. Dalton Matthew, 2015, ‘EU Requests France Adopt Additional Budget-Deficit Cuts’, The Wall Street Journal, New York, 25 February 2015, available at: http://www.wsj.com/articles/france-must-make-budgetcuts-says-eu-1424882742 (last accessed 26 February 2015). de Witte Floris, 2012, ‘Transnational Solidarity and the Mediation of Conflicts of Justice in Europe’, European Law Journal, XVIII(5): 694-710. Draghi Mario (Speech), 2012

Open access