Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • nuclear program x
  • Pediatrics and Juvenile Medicine x
Clear All
Open access

Gerhard Franz Walter

by rays are stored and analyzed mathematically in a computer. The computer is programmed to rapidly reconstruct an image of the examined cross-section by solving a large number of equations including a corresponding number of unknowns. The image presented on the screen of the oscilloscope is drawn in a fine system of squares, a so-called matrix, in which each individual square corresponds to a part of the examined organ. Each element expresses the permeability of X-rays of the corresponding part of the organ. A fundamental peculiarity is that the image elements do

Open access

Aneta Malesa, Justyna Nowak, Katarzyna Skórka, Marta Karp and Krzysztof Giannopoulos

, które stanowią jeden z mechanizmów ucieczki komórek spod nadzoru układu odporności. Do dwóch najlepiej poznanych hamujących immunologicznych punktów kontrolnych należą antygen 4 związany z limfocytem T cytotoksycznym ( cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 – CTLA-4 ) oraz receptor programowanej śmierci 1 ( programmed death receptor-1 – PD-1) [ 9 ] ( Ryc. 1A) Ryc. 1 Mechanizm działania inhibitorów PD-1 oraz PD-L1 na odpowiedź immunologiczną. (A) Do pobudzenia odpowiedzi immunologicznej wymagana jest interakcja TCR z cząsteczką MHC prezentującą antygen komórki

Open access

Amina H Hassab, Dalia A Nafea, Rania S Swelem and Basma M Ghazal

] Mutates E, Morilla R, Catovsky D. Immunophenotyping. In: Bain BJ, Lewis SM, Bates I, eds. Dacie and Lewis practical Hematology, 10 th ed. Philadelphia, Churchill Livingstone Elsevier 2006; 16:297-312. Mutates E Morilla R Catovsky D. Immunophenotyping Bain BJ Lewis SM Bates I Dacie and Lewis practical Hematology 10 th Philadelphia, Churchill Livingstone Elsevier 2006 16 199 203 [15] Farahat N, Van Plas D, Praxedes M, Morilla R, Matutes E, Catovsky D.Demonstration of cytoplasmic and nuclear antigens in acute leukemia using flow cytometry. J Clin Pathol 1994; 47

Open access

Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Dominik Dytfeld, Artur Jurczyszyn, Jan Walewski, Ewa Lech-Marańda, Adam Walter-Croneck, Barbara Pieńkowska-Grela, Tomasz Wróbel, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Bogdan Małkowski, Agnieszka Druzd-Sitek, Tadeusz Robak, Joanna Mańko, Sebastian Giebel, Ryszard Czepko, Janusz Meder and Anna Dmoszyńska

komórkach szpiczaka jak np. BCMA (ang. B cell maturation antigen ) czy CD138. Badania z komórkami CART są nadzieją dla dużej grupy chorych z RRMM na uzyskanie remisji po wielu liniach wcześniejszego leczenia. Obecnie terapia ta wymaga udoskonalenia, gdyż jest obarczona dużym ryzykiem ciężkich powikłań i może być stosowana tylko w bardzo wyspecjalizowanych ośrodkach. W trakcie badań są przeciwciała anty-PD-1 skierowane przeciwko białku programowanej śmierci komórkowej ( programmed cell death protein , PD-1). PD-1 (CD279) jest przezbłonowym białkiem, którego ekspresję