Search Results

1 - 5 of 5 items :

  • nuclear program x
  • Human Biology x
Clear All
Flow Cytometry Analysis of Pparα Receptors in Metabolic Syndrome / Studiul Receptorilor Pparα prin Metoda Citometriei în Flux în Sindromul Metabolic

PPARS in health and disease. Nature. 2000;405(6785):421-4. DOI: 10.1038/35013000 11. Ricote M, Valledor AF, Glass CK. Decoding transcriptional programs regulated by PPARs and LXRs in the macrophage: effects on lipid homeostasis, inflammation, and atherosclerosis. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. 2004;24(2):230-9. DOI: 10.1161/01.ATV.0000103951.67680.B1 12. Straus DS, Glass CK. Anti-inflammatory actions of PPAR ligands: new insights on cellular and molecular mechanisms. Trends Immunol. 2007;28(12):551-8. DOI: 10.1016/j

Open access
Influences of oceanic islands and the Pleistocene on the biogeography and evolution of two groups of Australasian parrots (Aves: Psittaciformes: Eclectus roratus, Trichoglossus haematodus complex). Rapid evolution and implications for taxonomy and conservation

., Hordijk, W. & Gascuel, O. (2010) New Algorithms and Methods to Estimate Maximum-Likelihood Phylogenies: Assessing the Performance of PhyML 3.0. Systematic Biology, 59, 307-321. Hall, R. (2002) Cenozoic geological and plate tectonic evolution of SE Asia and the SW Pacific: computer-based reconstructions, model and animations. Journal of Asian Earth Sciences, 20, 353-431. Hall, T.A. (1999) BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium Series

Open access
Immunoterapia z użyciem przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na szlak PD-1/PD-L1 w chorobach nowotworowych
Monoclonal antibodies against PD-1/PD-L1 pathway

, które stanowią jeden z mechanizmów ucieczki komórek spod nadzoru układu odporności. Do dwóch najlepiej poznanych hamujących immunologicznych punktów kontrolnych należą antygen 4 związany z limfocytem T cytotoksycznym ( cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 – CTLA-4 ) oraz receptor programowanej śmierci 1 ( programmed death receptor-1 – PD-1) [ 9 ] ( Ryc. 1A) Ryc. 1 Mechanizm działania inhibitorów PD-1 oraz PD-L1 na odpowiedź immunologiczną. (A) Do pobudzenia odpowiedzi immunologicznej wymagana jest interakcja TCR z cząsteczką MHC prezentującą antygen komórki

Open access
Study of CD25 expression on leukemic cells: a prognostic factor in acute myeloid leukemia

] Mutates E, Morilla R, Catovsky D. Immunophenotyping. In: Bain BJ, Lewis SM, Bates I, eds. Dacie and Lewis practical Hematology, 10 th ed. Philadelphia, Churchill Livingstone Elsevier 2006; 16:297-312. Mutates E Morilla R Catovsky D. Immunophenotyping Bain BJ Lewis SM Bates I Dacie and Lewis practical Hematology 10 th Philadelphia, Churchill Livingstone Elsevier 2006 16 199 203 [15] Farahat N, Van Plas D, Praxedes M, Morilla R, Matutes E, Catovsky D.Demonstration of cytoplasmic and nuclear antigens in acute leukemia using flow cytometry. J Clin Pathol 1994; 47

Open access
Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019

komórkach szpiczaka jak np. BCMA (ang. B cell maturation antigen ) czy CD138. Badania z komórkami CART są nadzieją dla dużej grupy chorych z RRMM na uzyskanie remisji po wielu liniach wcześniejszego leczenia. Obecnie terapia ta wymaga udoskonalenia, gdyż jest obarczona dużym ryzykiem ciężkich powikłań i może być stosowana tylko w bardzo wyspecjalizowanych ośrodkach. W trakcie badań są przeciwciała anty-PD-1 skierowane przeciwko białku programowanej śmierci komórkowej ( programmed cell death protein , PD-1). PD-1 (CD279) jest przezbłonowym białkiem, którego ekspresję

Open access