Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • Social Sciences x
  • General Genre and Media Studies x
Clear All
History and Modernity in Artistic Education from Romania

References 1. Alexandru, T. (1994) - Constantin Brăiloiu şi Institutul de Folclor muzical, în Centenar Constantin Brăiloiu Editura Muzicală, Bucureşti 2. Amabile, T. M. (1992). Growing Up Creative: Nurturing a Lifetime of Creativity (2nd ed.). Buffalo, New Zork. Creative Education Foundation. 3. Limbos, E. (1988). Les barrages personnels dans les rapports humains . Paris. ESF. 4. Pașca, E. M. (2009) Dimensiuni ale educaţiei artistice, vol. V, Managementul activităţilor muzicale extracurriculare în educaţia formală şi nonformală

Open access
Education: 11. Artistic Education, A Promoter for the Development of School Creativity from the Intercultural Perspective

References 1. Amabile, T. M.(1996), Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity. Westview Press. Boulder, Colorado, USA. 2.Amabile, T. M.(1992). Growing Up Creative: Nurturing a Lifetime of Creativity (2nd ed.). Buffalo, New Zork. Creative Education Foundation. 3. Constantin, A.(2004).Creativitatea pentru studenţi şi profesori. Iaşi. Institutul European. 4. Kutik, Ch. (2016). Joaca îi face pe copii puternici, trad.: Dana Verescu. București. Univers Enciclopedic

Open access