Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for :

  • Hygiene and Environmental Medicine x
Clear All
Open access

Luka Vitez, Petra Zupet, Vesna Zadnik and Matej Drobnič

, 7 , 8 ). The questionnaire had to be filled completely to be submitted. All answers were received electronically and screened. Participants who did not appear on the race, or the ones not finishing the run, were excluded from the data analysis. Simple descriptive statistics was used to present the characteristics of the study population. Two different outcomes were observed in regard to running related injuries, namely: runners injured during last season (incidence), and runners with a life-time injury (prevalence). We used gender, age, BMI, running experience

Open access

Lucia Maria Lotrean, Edna Arillo Santillan, James Thrasher and Valeria Laza

-cultural changes, which led, in 2007, to the admission of Romania into the European Union. Along with these socio-economic changes, the health risk behaviours of Romanian young people, such as illicit drug use, also suffered several changes ( 10 - 12 ). National representative studies carried out by the National Agency against drugs in Romania, show that the prevalence of illicit drug use during lifetime among the general population older than 15 years increased from 1.7% to 4.3% from 2007 to 2010. The highest prevalence at both time points were among the age group 15-24 years

Open access

Doroteja Kuhar and Marjetka Hovnik-Keršmanc

Razširjenost Tobaka, Alkohola in Drugih Drog Med Dolenjskimi Mladostniki na Podlagi Raziskave ESPAD

Namen: Z raziskavo smo želeli oceniti stanje na področju uživanja drog pri dolenjskih mladostnikih in trend na tem področju v zadnjih štirih letih.

Metode: Ciljna populacija so bili dijaki 1. letnikov dolenjskih srednjih šol, rojeni leta 1991, ki so anonimno odgovarjali na vprašalnik ESPAD. Vzorec je bil reprezentativen za vse tipe šol in za oba spola. Rezultate smo primerjali z rezultati istoimenske raziskave iz leta 2003, prav tako izvedene na Dolenjskem.

Rezultati: Najpogosteje uporabljeni drogi sta bili alkohol in tobak. 61 % dijakov je vsaj enkrat v življenju že kadilo tobak, v zadnjem mesecu je 11 in več cigaret dnevno pokadilo 7 % dijakov. 95 % dijakov je že pilo alkohol, več kot polovica jih je že bila opitih, 24,5 % v zadnjih 30 dneh. 17 % dijakov je vsaj enkrat poskusilo marihuano ali hašiš, hlape je že vdihavalo 12 % dijakov, pomirjevala, ki jih ni predpisal zdravnik, pa so vzeli 3 % vprašanih. Druge nedovoljene droge je že poskusilo 0,5-4 % dijakov.

Zaključek: V zadnjih štirih letih se je med dolenjskimi mladostniki povečala raba alkohola in nekaterih nedovoljenih drog, medtem ko se je delež rednih kadilcev med njimi znižal.

Open access

Magdalena Kołodziej and Agnieszka Wiśniowska

Streszczenie

Mukowiscydoza jest chorobą uwarunkowaną genetycznie spowodowaną nieprawidłowym działaniem transbłonowego regulatora mukowiscydozy. Choroba ta manifestuje się przede wszystkim w układzie oddechowym oraz pokarmowym. W przebiegu mukowiscydozy obserwuje się także zmiany w układzie kostno- stawowym, takie jak występowanie obniżonej gęstości kości, a w konsekwencji osteopenii i osteoporozy. Najczęściej wykorzystywanym badaniem diagnostycznym osteoporozy jest densytometria wykonywana średnio co 2 do 5 lat. Inne badania to oznaczenie poziomu witamin D i K, wapnia oraz markerow obrotu kostnego. W leczeniu osteoporozy wykorzystuje się farmakoterapię i fizjoterapię. Leczenie farmakologiczne to przede wszystkim suplementacja witaminami D i K oraz wapniem jak rownież stosowanie bifosfonianow, parathormonu lub terapia hormonem wzrostu. Farmakoterapia osteoporozy jest trudna ze względu na wzajemną interakcję lekow oraz niekorzystny wpływ niektorych lekow stosowanych w leczeniu mukowiscydozy np. steroidow na gęstość kości. Stosując leczenie farmakologiczne nie możemy zaniedbywać istotnego terapeutycznego działania jakim jest fizjoterapia. Terapia drog oddechowych, ćwiczenia ogolnousprawniające i zwiększona aktywność fizyczna w codziennym życiu są zasadniczymi elementami kompleksowego postępowania leczniczego. Wpływają na długotrwałą poprawę wynikow leczenia oraz na wydłużenie i jakość życia pacjentow. Konsekwencje mukowiscydozy, takie jak bole mięśniowo-szkieletowe, wady postawy czy cukrzyca wymagają wdrożenia odpowiedniej strategii postępowania fizjoterapeutycznego.

Open access

Anja Plemenitaš, Vita Dolžan and Blanka Kores Plesničar

with anxiety and/or depressive disorders: findings from the Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA). J Affect Disord 2011; 131: 233-42. 14. Falk DE, Yi HY, Hilton ME. Age of onset and temporal sequencing of lifetime DSM-IV alcohol use disorders relative to comorbid mood and anxiety disorders. Drug Alcohol Depend 2008; 94: 234-45. 15. Schade A, Marquenie LA, Van Balkom AJ, Koeter MW, De Beurs E, Van Den Brink W, et al. Alcohol-dependent patients with comorbid phobic disorders: a comparison between comorbid patients, pure

Open access

Matej Štuhec, Demetrij Petrica and Janez Toni

References 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4nd ed.), text revision (DSM-IV-TR). Washington DC: American Psychiatric Association, 2000. 2. Murray CJL, Lopez AD. The global burden of disease. Cambridge: Harvard University Press, 1996. 3. Kendler KS, Gallagher TJ, Abelson JM, Kessler RC. Lifetime prevalence, demographic risk factors, and diagnostic validity of nonaffective psychosis as assessed in a US community sample: The National Comorbidity

Open access

Polona Selič, Maša Serec, Davorina Petek and Maja Makovec

, Landi F. Physical function and self-rated health status as predictors of mortality: results from longitudinal analysis in the ilSIRENTE study. BMC Geriatr 2008; 8 (1): 34. Heistaro S, Jousilahti P, Lahelma E, Vartiainen E, Puska P. Self rated health and mortality: a long term prospective study in eastern Finland. J Epidemiol Community Health 2001; 55 (4): 227-32. Manor O, Matthews S, Power C. Dichotomous or categorical response? Analyzing self rated health and lifetime social class. Int J Epidemiol 2000; 29: 149

Open access

Ivan Eržen

below 100 mikrog/l. N Engl J Med 2003; 348: 1517-1526. Glorennec P, Bemrah N, Tard A, Robin A, Bot BL, Bard D. Probabilistic modeling of young children's overall lead exposure in France: integrated approach for various exposure media. Environ Int 2007; 33: 937-945. Leviton A, Bellinger D, Allred E, Rabinowitz M, Needelman H, Schoenbaum S. Pre - and postnatal low-level lead exposure and children's disfunction in school. Environ Res 1993; 60: 30-43. Tong S, Baghurst P. Lifetime exposure to

Open access

Simona Klemenčič, Maartje de Wit, Miha Rutar, Tadej Battelino and Nataša Bratina

-9. 47. Radobuljac MD, Bratina NU, Battelino T, Tomori M. Lifetime prevalence of suicidal and self-injurious behaviors in a representative cohort of Slovenian adolescents with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes 2009; 10: 424-31.

Open access

Kastytis Šmigelskas, Justė Lukoševičiūtė, Tomas Vaičiūnas, Kristina Mozūraitytė, Urtė Ivanavičiūtė, Ieva Milevičiūtė and Monika Žemaitaitytė

.9 15.0 3.1 .71 .200 A bit too fat 29.1 30.7 1.6 .91 .654 About the right size 59.0 54.3 -4.7 1.00 - Physical activity Physical activity at least 60 minutes per day (last week) 7 days 18.9 20.6 1.7 1.16 .518 Exercise in free time until getting out of breath or sweating Every day 3.1 19.7 16.6 8.08 <.001 Risk behaviour Cigarette smoking (lifetime) Never 73.2 77.8 4.6 1.37 .187 Cigarette smoking (last month) Never 88.1 92.3 4.2 1