Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • General Genre and Media Studies x
  • Music, general x
Clear All
Open access

Eugenia Maria Paşca

References 1. Alexandru, T. (1994) - Constantin Brăiloiu şi Institutul de Folclor muzical, în Centenar Constantin Brăiloiu Editura Muzicală, Bucureşti 2. Amabile, T. M. (1992). Growing Up Creative: Nurturing a Lifetime of Creativity (2nd ed.). Buffalo, New Zork. Creative Education Foundation. 3. Limbos, E. (1988). Les barrages personnels dans les rapports humains . Paris. ESF. 4. Pașca, E. M. (2009) Dimensiuni ale educaţiei artistice, vol. V, Managementul activităţilor muzicale extracurriculare în educaţia formală şi nonformală

Open access

Eugenia Maria Paşca

References 1. Amabile, T. M.(1996), Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity. Westview Press. Boulder, Colorado, USA. 2.Amabile, T. M.(1992). Growing Up Creative: Nurturing a Lifetime of Creativity (2nd ed.). Buffalo, New Zork. Creative Education Foundation. 3. Constantin, A.(2004).Creativitatea pentru studenţi şi profesori. Iaşi. Institutul European. 4. Kutik, Ch. (2016). Joaca îi face pe copii puternici, trad.: Dana Verescu. București. Univers Enciclopedic