Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • interorganizational communication x
  • Engineering x
Clear All
Knowledge management vs business process management in contemporary enterprises

practice]. Warszawa, Poland: VIZJA PRESS& IT. Morawski, M. (2006). Celowość tworzenia zintegrowanego systemu zarządzania pracownikami wiedzy [The Advisability of Creating the Integrated System of Management of Workers of Knowledge]. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu , 1104 , 165-173. Potocki, A. (Ed.). (2011). Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą [ Communication in Knowledge Management Processes ]. Kraków, Poland: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Probst, G., Raub, S., & Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w

Open access
Empowerment in the Open Innovation Concept

References Aftyka, W. (2014). Przywództwo w organizacji [Leadership in an organization]. In W. Harasim (Ed.), Człowiek i organizacja - dylematy współczesnego zarządzania [Human and organization - dilemmas of contemporary management], (pp. 111-121). Warszawa, Poland: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji. Bogdanienko, J. (2016). Zarządzanie w spiralnie zapętlonej sieci - refleksje nad relacjami międzyorganizacyjnymi [Management in a Spirally Looped Network - Deliberations on Inter-organizational Relations]. Przegląd Organizacji, 2

Open access
Identification of prospective industrial clusters in Slovakia

associated institutions in a particular sector and businesses in related industries that are competing, collaborating and sharing common features. The OECD (2001) defined a cluster as a network of interdependent companies and institutions producing knowledge or geographically concentrated similar or related companies active in business transactions, communication and dialogue, sharing specialised infrastructure, labour markets and services, and having common opportunities and threats. The European Commission (2007) defined a cluster as a group of cooperating and

Open access