Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Sports Psychology x
Clear All
Open access

Tereza Nováková and Irena Čechovská

. Ontogenetické předpoklady pro konstituování plavecké gramotnosti [Ontogenetic prerequisites for the formation of swimming literacy]. Česká kinantropologie . 16 (3), 32-38. 18. NOVÁKOVÁ, T., I. ČECHOVSKÁ, M. PATHYOVÁ & P. OBYTOVÁ, 2015. Předpoklady primární plavecké gramotnosti v raném věku . [Prerequisites for primary swimming literacy at an early age]. Charles University in Prague, Karolinum Press. 19. PIEK, J. P., 2006. Infant motor development. (Vol. 10). Human Kinetics. 20. ROLLAND, Y., G. A. VAN KAN & B. VELLAS, 2008. Physical activity and