Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Public Health x
Clear All
Open access

Bożena Płonka-Syroka

w dziełach polsko-łacińskich poetów humanistycznych. In: Człowiek wobec natury - humanism wobec nauk przyrodniczych. Humanism. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, vol. 1. Sokolski J. editor, Warszawa: Wydawnictwo Neriton; 2010. p. 55-75. 19. Kuderowicz Z. Filozofia nowożytnej Europy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1989. p. 510-42; Miodoński L. Całość jako paradygmat rozumienia świata w myśli przełomu romantycznego, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2001, p. 178-188. 20. Pfeifer K. Medizin der

Open access

Sebastian Sawonik, Monika Kozłowiec, Aleksandra Kołodyńska, Adam Domagała, Anna Aftyka, Joanna Milanowska, Patrycja Gierszon, Maria Dorota Kwika and Marzena Samardakiewicz

. Hygeia Public Health. 2012;47(2):223-6. 4. Coutts-van Dijk LC, Bray JH, Moore S, Rogers J. Prospective study of how students’ humanism and psychosocial beliefs relate to specialty matching. Acad Med. 1997;72(12):1106-8. 5. Department for Education of the United Kingdom. Counselling in schools: a blueprint for the future. Department advice for school leaders and counsellors. 2016;1-40. Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/497825/Counselling_in_schools.pdf 6. Sringer K, Kerpelman J, Skorikov V